hành chính và tài chính

hành chính và tài chính - Sự khác biệt giữa hợp đồng và thỏa thuận (có ví dụ)

Sự khác biệt giữa hợp đồng và thỏa thuận (có ví dụ)

Sự khác biệt giữa hợp đồng và thỏa thuận là nghĩa vụ hoặc lợi ích của mỗi bên là khác nhau; nghĩa là, trong thỏa thuận có sự tương đương giữa các bên tìm kiếm một mục tiêu chung, trong khi trong hợp đồng, kết thúc khiến họ phải ăn mừng thì không nhất thiết phải giống nhau. Thỏa thuận và hợp đồng hầu như luôn được sử dụng như các từ đồng nghĩa, có lẽ giải q

hành chính và tài chính - Sản xuất tinh gọn: lịch sử, từng bước, lợi ích, trường hợp Toyota

Sản xuất tinh gọn: lịch sử, từng bước, lợi ích, trường hợp Toyota

Sản xuất tinh gọn , sản xuất mảnh mai hoặc sản xuất tinh gọn là phương pháp sản xuất nhằm giảm thiểu chất thải, tạo ra chất lượng và cải thiện năng suất. Hệ thống này dựa trên một số trụ cột, bao gồm sản xuất đúng lúc hoặc theo yêu cầu. Kỹ thuật này cho phép duy trì một dòng sản xuất đồng nhất và giảm hàng tồn kho .

hành chính và tài chính - 6 giai đoạn của tổ chức hành chính

6 giai đoạn của tổ chức hành chính

Điều rất quan trọng là phải biết các giai đoạn của tổ chức hành chính để quản lý các tài nguyên theo cách hiệu quả nhất có thể và thu được kết quả tốt nhất. Tổ chức hành chính là một tập hợp các hành động được thực hiện bởi một nhóm người với ý tưởng cơ bản là đạt được một mục tiêu chung. Khái niệm này không chỉ đề cập đến việc quản lý nền kinh tế của một công ty, mà nó còn có thể bao gồm việc quả

hành chính và tài chính - Giao thức kinh doanh: đặc điểm, nó dùng để làm gì, ví dụ

Giao thức kinh doanh: đặc điểm, nó dùng để làm gì, ví dụ

Giao thức kinh doanh là một bộ các tiêu chuẩn xã hội và chính thức được thông qua bởi một công ty để tuân thủ. Chức năng của nó là thiết lập các nguyên tắc ứng xử và giới hạn chi phối hành động của tất cả các thành viên trong công ty. Cơ quan quy phạm này, thường được bao gồm trong một hướng dẫn hoặc tài l

hành chính và tài chính - Chu kỳ dịch vụ khách hàng: trong công ty, khách sạn, y tế (có ví dụ)

Chu kỳ dịch vụ khách hàng: trong công ty, khách sạn, y tế (có ví dụ)

Chu trình dịch vụ khách hàng là chuỗi đầy đủ các trải nghiệm mà khách hàng hoặc người dùng có với một tổ chức, trong quá trình mua dịch vụ để đáp ứng nhu cầu. Nó bắt đầu từ thời điểm mà người dùng đưa ra yêu cầu dịch vụ và tiếp tục thông qua một loạt các liên hệ giữa nhà cung cấp này và nhà cung cấp. Chu trình đóng lại khi người dùng hài lòng và sẵn sàng quay lại. Những liên hệ giữa người dùng và nhà c

hành chính và tài chính - Kênh phân phối: Các loại, Đặc điểm, Ví dụ

Kênh phân phối: Các loại, Đặc điểm, Ví dụ

Các kênh phân phối là các thực thể khác nhau can thiệp vào cấu trúc kinh doanh và tiếp thị sản phẩm. Mục tiêu của nó là đảm bảo rằng sản phẩm được chuyển từ nhà máy đến người tiêu dùng cuối cùng. Kênh phân phối của một sản phẩm được tạo thành từ các cá nhân hoặc công ty chịu trách nhiệm về việc chuyển nhượng và sở hữu vật lý của họ mà không sửa đổi nó. Bởi vì khi điều này xảy ra, thì một sản phẩm mới được sinh ra. Vì vậy, để một trung gian được coi là kênh sản phẩm, anh ta ph

hành chính và tài chính - Chris Argyris: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Chris Argyris: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Chris Argyris là một nhà lý luận của tổ chức có nguồn gốc Bắc Mỹ. Ông giảng dạy tại Trường Kinh doanh Harvard và được đặt tên là Nhà lãnh đạo Tư tưởng tại Monitor Group, công ty tư vấn quốc tế của nhóm Deloitte. Công ty này tư vấn cho các công ty quan trọng nhất trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Ông đã làm việc với Richard Beckhard và Edgar Schein của MIT và Warren Bennis củ

hành chính và tài chính - Isaac Guzmán Valdivia: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Isaac Guzmán Valdivia: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Isaac Guzmán Valdivia là một triết gia, nhà xã hội học và doanh nhân người Mexico, người nổi bật vì những đóng góp với các phương pháp xã hội mà ông đã thực hiện cho chính quyền. Ngoài ra, ông là một trong những tác giả của chính quyền Mexico, người đã nhận ra ảnh hưởng của tư tưởng nước ngoài đối với sự phát triển của ngành khoa học này ở nước này. Các tác phẩm của ông bao gồm các khái niệm bắt nguồn sâu sắc trong xã hội Mexico, không chỉ liên quan đến n

hành chính và tài chính - Đấu trường Jose Antonio Fernández: Tiểu sử, Phương pháp và Đóng góp

Đấu trường Jose Antonio Fernández: Tiểu sử, Phương pháp và Đóng góp

Đấu trường Jose Antonio Fernández là một trong những chuyên gia quản trị quan trọng nhất ở Mexico. Từ nhỏ anh đã bắt đầu quan tâm đến quản trị và quản lý với việc sử dụng toán học. Giống như nhiều tác giả chính quyền Mexico thế kỷ XX, các khái niệm của Đấu trường Fernández có ảnh hưởng mạnh mẽ của châu Âu và Bắc Mỹ. Arena học ở Hoa Kỳ và bị ảnh hưởng bởi các ý tưởng hành chính của đất nước. Trọng tâm chính của ý tưởn

hành chính và tài chính - Manfred Max Neef: Tiểu sử và đóng góp

Manfred Max Neef: Tiểu sử và đóng góp

Manfred Max Neef là một nhà kinh tế người Chile có một gia đình người Đức. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong những năm 1960 tại Đại học California danh tiếng tại Berkeley, Hoa Kỳ. Trong số các hành động quan trọng nhất của nó là phân loại nhu cầu cơ bản của con người và sự phát triển của quy mô con người. Ông cũng đã làm việc như một nhà bảo vệ môi trường và tham gia như một ứng cử viên tron

hành chính và tài chính - Agustín Reyes Ponce: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Agustín Reyes Ponce: Tiểu sử và những đóng góp cho chính quyền

Agustín Reyes Ponce (1916 - 1988) là một trong những nhà lý thuyết quản lý quan trọng nhất ở Mexico và khắp châu Mỹ Latinh. Ngoài ra, ông là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này và công việc của ông đã ảnh hưởng đến tổ chức hành chính, công cộng và tư nhân, của các quốc gia xung quanh. Ngoài công việc nghiên cứu, ông còn nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục. Ô

hành chính và tài chính - André Gunder Frank: Lý thuyết về sự phụ thuộc, đóng góp và công trình

André Gunder Frank: Lý thuyết về sự phụ thuộc, đóng góp và công trình

André Gunder Frank (1929-2005) là một nhà kinh tế và xã hội học sinh ra ở Đức. Đóng góp được quốc tế công nhận nhất của nó là lý thuyết về sự phụ thuộc, liên quan đến lý do tại sao các nước kém phát triển không cải thiện kinh tế của họ một cách đầy đủ. Frank thuộc dòng khoa học kinh tế tân Marxist và ông tự coi mình là một nhà kinh t

hành chính và tài chính - Biên bản hành chính: Ai tham gia, nội dung và ví dụ

Biên bản hành chính: Ai tham gia, nội dung và ví dụ

Một hành vi hành chính là tài liệu trong đó các sự kiện xảy ra với một công nhân hoặc một nhóm công nhân được ghi lại bằng văn bản và làm bằng chứng tài liệu. Chúng thường là hồ sơ về các tình huống làm việc bất thường hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn đòi hỏi phải xử phạt. Những bất thường được đăng ký trong các hành vi hành chính phải nằm trong những điều được đ

hành chính và tài chính - Con nợ linh tinh: Định nghĩa và sự khác biệt giữa con nợ, chủ nợ và khách hàng

Con nợ linh tinh: Định nghĩa và sự khác biệt giữa con nợ, chủ nợ và khách hàng

Tài khoản con nợ khác nhau bao gồm các khoản mục kế toán của các cá nhân hoặc tổ chức nợ tiền vì những lý do không liên quan đến hoạt động kinh doanh thông thường của công ty. Trong kế toán, bảng cân đối kế toán được sử dụng như thể đó là một bức ảnh, một sự phản ánh đáng tin cậy và thực tế về tình hình kinh tế của một công ty. Báo cáo này chi tiết các tài sản, nợ phải trả và tài sản của một công ty tại một thời điểm cụ thể. Trong bảng

hành chính và tài chính - Hệ thống sản xuất tiên tiến: Đặc điểm và ví dụ

Hệ thống sản xuất tiên tiến: Đặc điểm và ví dụ

Các hệ thống sản xuất tiên tiến đề cập đến việc tạo ra và sử dụng kiến ​​thức và công nghệ tiên tiến để tạo ra hoặc cải tiến các sản phẩm, quy trình, dịch vụ và thành phần có giá trị gia tăng cao và tiềm năng lớn để tác động đến thị trường. Chúng là một tập hợp các công nghệ có mức độ hiệu quả cao, cho phép rất linh hoạt các hoạt độ

hành chính và tài chính - Lý thuyết về sự phụ thuộc: tiền đề, tiền đề

Lý thuyết về sự phụ thuộc: tiền đề, tiền đề

Lý thuyết phụ thuộc dựa trên mô hình ngoại vi trung tâm, trong đó xác định rằng sự nghèo đói của một số quốc gia (các quốc gia ngoại vi) là do vị thế lịch sử bất lợi so với các quốc gia mạnh nhất (những quốc gia trung tâm), do đó giây được làm giàu với chi phí trước đây. Trong những năm 50 và 60, một số nhà khoa học xã hội và trí thức Mỹ Latinh đã phát

hành chính và tài chính - Phân tích ưu đãi: Nó là gì và nó được thực hiện như thế nào (với ví dụ)

Phân tích ưu đãi: Nó là gì và nó được thực hiện như thế nào (với ví dụ)

Mục đích của việc phân tích ưu đãi là thiết lập các điều kiện và số lượng của một hàng hóa hoặc dịch vụ dự định được bán trên thị trường. Ưu đãi là số lượng sản phẩm được đặt theo ý của công chúng (thị trường) tiêu thụ với số lượng, giá cả, thời gian và địa điểm nhất định. Việc phân tích đề nghị cho phép đánh giá điểm mạnh và điểm yếu và thực hiện các chiến lược để cải thiện lợi thế c

hành chính và tài chính - Quản trị thay đổi tổ chức: Tầm quan trọng, quy trình

Quản trị thay đổi tổ chức: Tầm quan trọng, quy trình

Việc quản lý thay đổi tổ chức tương ứng với tất cả các hành động được thực hiện để quản lý các tác động gây ra bởi những thay đổi quan trọng trong một tổ chức, tập trung vào con người. Những thay đổi này có thể là cấu trúc, quá trình hoặc văn hóa. Khi một tổ chức đề xuất bất kỳ thay đổi nào về tỷ lệ lớn, cảm giác giữa các thành viê

hành chính và tài chính - Lý thuyết về chi phí: Nguyên tắc, ứng dụng và ví dụ

Lý thuyết về chi phí: Nguyên tắc, ứng dụng và ví dụ

Lý thuyết chi phí được sử dụng bởi các nhà kinh tế để cung cấp một khuôn khổ để hiểu cách các công ty và cá nhân phân bổ nguồn lực của họ để giữ chi phí thấp và lợi nhuận cao. Các chi phí rất quan trọng trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Chi phí sản xuất cung cấp một sàn để xác định giá cả. Nó giúp người quản lý

hành chính và tài chính - Chu kỳ tài chính của một công ty: Đặc điểm

Chu kỳ tài chính của một công ty: Đặc điểm

Chu kỳ tài chính của một công ty là sự di chuyển liên tục của các sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện để công ty có thể tiếp tục hoạt động. Khi chu trình hoàn thành, nó sẽ bắt đầu lại. Nó bao gồm việc mua nguyên liệu thô, chuyển đổi thành thành phẩm, bán, tập tin (nếu đó là một khoản phải thu) và mua lại tiền. Do đó, đây là khoảng thời gian mà một công ty cần để thực hiện hoạt động bình thường của mình (mua, sả

hành chính và tài chính - Lý thuyết về tình huống kinh doanh: Nguyên tắc, tác giả

Lý thuyết về tình huống kinh doanh: Nguyên tắc, tác giả

Lý thuyết về dự phòng kinh doanh chỉ ra rằng không có hình thức quản lý chung chung chính xác hơn, mà nó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài và bên trong của môi trường mà nó được phát triển; Thành công phụ thuộc vào cách người lãnh đạo quản lý công ty theo các biến "phụ thuộc" mà tổ chức của bạn hoạt động. Lý thuyết này xuất hiện vào đầu những năm 1960 do kết quả của nghiên cứu nhằm tìm ra mô hình c

hành chính và tài chính - Lý thuyết cổ điển về quản trị: Nguồn gốc, đặc điểm và tác giả

Lý thuyết cổ điển về quản trị: Nguồn gốc, đặc điểm và tác giả

Lý thuyết quản lý cổ điển là một mô hình tập trung vào cấu trúc của các tổ chức và chức năng của họ để đạt được năng suất cao hơn. Không giống như các trường phái về mối quan hệ của con người và mối quan hệ neohuman, nó không tập trung vào con người mà tập trung vào chức năng cấu trúc của chính tổ chức. Số mũ lớn nhất của ông là Henri Fayol (1841-1925), kỹ sư khai thác mỏ và nhà kinh tế người Pháp sin

hành chính và tài chính - Độc quyền: Đặc điểm và loại

Độc quyền: Đặc điểm và loại

Độc quyền xảy ra khi chỉ có một người hoặc công ty cung cấp một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể cho người tiêu dùng. Bằng cách này, người này hoặc công ty hoàn toàn kiểm soát việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, vì không có loại cạnh tranh nào mà người mua có thể đi. Đừng nhầm lẫn nó với độc quyền, nơi chỉ có một người mua cho một hàng hóa hoặc dịch v

hành chính và tài chính - Số dư chung của một công ty: Cấu trúc, chủng loại, cách thực hiện

Số dư chung của một công ty: Cấu trúc, chủng loại, cách thực hiện

Bảng cân đối kế toán của một công ty thông báo về tài sản, nợ và vốn của các cổ đông tại một thời điểm nhất định, tạo cơ sở để tính tỷ lệ hoàn vốn và đánh giá cơ cấu vốn của công ty. Đưa ra một bức ảnh về tình hình tài chính của công ty trong một khoảnh khắc, những gì nó sở hữu và nợ, và số tiền đầu tư của các cổ đông. Bảng cân đối kế toán được điều chỉnh theo phương trình sau, trong đó tài sản được cân đối một mặt và nợ phải trả cộng với v

hành chính và tài chính - Hợp đồng thế chấp: Đặc điểm, bộ phận và ví dụ

Hợp đồng thế chấp: Đặc điểm, bộ phận và ví dụ

Hợp đồng thế chấp là một hợp đồng trong đó một khoản vay được cấp cho một bên đặt tài sản thực sự làm tài sản thế chấp. Do đó, mặc dù con nợ không trả tín dụng của mình, chủ nợ có thể yêu cầu bán tài sản và, bằng cách này, thu hồi số tiền còn nợ. Điều đó có nghĩa là, hợp đồng thế chấp là một công cụ tín dụng cấp quyền bảo lãnh thực sự ch

hành chính và tài chính - Cạnh tranh hoàn hảo: Đặc điểm và ví dụ

Cạnh tranh hoàn hảo: Đặc điểm và ví dụ

Sự cạnh tranh hoàn hảo là một cấu trúc thị trường hư cấu đáp ứng một loạt các điều kiện lý tưởng cho nó. Theo cách này, các nhà kinh tế tân cổ điển tin rằng cạnh tranh hoàn hảo đạt được kết quả tốt nhất trong nền kinh tế, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội nói chung theo cách tương tự. Về mặt lý thuyết, trong các mô hình khác nhau được áp dụng trong một thị trường cạnh tranh hoàn

hành chính và tài chính - Tài khoản quốc gia: Đặc điểm, Tầm quan trọng và Phân tích

Tài khoản quốc gia: Đặc điểm, Tầm quan trọng và Phân tích

Kế toán quốc gia là một kỷ lục luôn cập nhật các tài khoản của tất cả các hoạt động kinh tế của một quốc gia. Theo cách này, toàn bộ dòng chảy kinh tế của đất nước có thể được kiểm soát và đo lường cả trong số các chủ thể kinh tế nội bộ và với các tác nhân bên ngoài, cho chúng ta một hình ảnh về nền kinh tế và sự phát triển của nó theo thời gian. Đăng ký này sẽ cho phép chúng tôi biết dữ liệu khác nhau. Ví dụ, thu nhập của các tác nhân kinh tế khác nhau (công nhâ

hành chính và tài chính - Đại lý kinh tế: Các loại và đặc điểm

Đại lý kinh tế: Các loại và đặc điểm

Tác nhân kinh tế là bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc nhóm các tổ chức nào đưa ra một số loại quyết định trong một nền kinh tế. Nói cách khác, họ sẽ là những tác nhân can thiệp vào một nền kinh tế, trong một hệ thống kinh tế cụ thể với các quy tắc tương ứng. Các tác nhân này được thành lập bởi các nhà kinh tế chuyên gia để tổng hợp các trò

hành chính và tài chính - Khu vực sản xuất của một công ty: chức năng và mục tiêu

Khu vực sản xuất của một công ty: chức năng và mục tiêu

Khu vực sản xuất của một công ty , còn được gọi là khu vực hoạt động, là một phần của một tổ chức chuyên chuyển đổi các nguồn lực hoặc đầu vào thành sản phẩm cuối cùng sẽ đến tay khách hàng. Bộ phận này không chỉ được tìm thấy trong các công ty công nghiệp hoặc nhà sản xuất hàng hóa, mà còn trong các dịch vụ. Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên công nghiệp, khu vực sản xuất chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dây chuyền sản

hành chính và tài chính - Đánh giá tài chính của các dự án: Phương pháp và ví dụ

Đánh giá tài chính của các dự án: Phương pháp và ví dụ

Một đánh giá tài chính của các dự án là điều tra tất cả các phần của một dự án được xác định để đánh giá nếu điều này sẽ có hiệu suất trong tương lai. Do đó, đánh giá trước này sẽ là cách để biết liệu dự án này sẽ đóng góp cho các mục tiêu của công ty hay liệu nó sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc. Tầm quan trọng của việc đánh giá tài chính là trước khi giải ngân. Không có điều này, nhiều rủi ro tài chính