thiết bị điện tử

điện tử - Độ tự cảm: Công thức và đơn vị, Tự cảm

Độ tự cảm: Công thức và đơn vị, Tự cảm

Độ tự cảm là tính chất của các mạch điện thông qua đó tạo ra một lực điện động, do sự đi qua của dòng điện và sự biến đổi của từ trường liên quan. Lực điện động này có thể tạo ra hai hiện tượng phân biệt tốt với nhau. Đầu tiên là một cuộn cảm tự trong cuộn dây và thứ hai tương ứng với một cuộn cảm lẫ

điện tử - Electroscope: History, Cách thức hoạt động, những gì nó phục vụ

Electroscope: History, Cách thức hoạt động, những gì nó phục vụ

Máy quang điện là một thiết bị được sử dụng để phát hiện sự tồn tại của điện tích trên các vật thể gần đó. Nó cũng chỉ ra dấu hiệu của điện tích; đó là, nếu đó là một điện tích âm hoặc dương. Nhạc cụ này được tạo thành từ một thanh kim loại nhốt trong chai thủy tinh. Thanh này có hai tấm kim loại rất mỏng (vàng hoặc nhôm) được kết nối ở phần dưới của nó. Đổi lại, cấ

điện tử - Gradient tiềm năng: Đặc điểm, Cách tính toán và ví dụ

Gradient tiềm năng: Đặc điểm, Cách tính toán và ví dụ

Độ dốc tiềm năng là một vectơ biểu thị mối quan hệ thay đổi của điện thế đối với khoảng cách trong mỗi trục của hệ tọa độ Descartes. Do đó, vectơ độ dốc tiềm năng chỉ ra hướng mà tốc độ thay đổi của điện thế lớn hơn, như là một hàm của khoảng cách. Đổi lại, mô-đun gradient tiềm năng phản ánh tốc độ thay đổi của biến thiên điện thế theo một h

điện tử - Trạm nhiệt điện: bộ phận, đặc điểm và hoạt động

Trạm nhiệt điện: bộ phận, đặc điểm và hoạt động

Một nhà máy nhiệt điện , còn được gọi là nhà máy phát điện nhiệt điện, là một hệ thống được cấu thành để tạo ra năng lượng điện bằng cách giải phóng nhiệt, bằng cách đốt nhiên liệu hóa thạch. Cơ chế hiện đang được sử dụng để tạo ra điện từ nhiên liệu hóa thạch, về bản chất, bao gồm ba giai đoạn: đốt cháy, truyền động tuabin và truyền động máy phát điện. 1) Đốt cháy nhiên liệu ==> Chuyển đổi năng lượng hóa học thành năng lượng nhiệt. 2) Kích hoạt tuabin bằng máy phát điện chịu tác d