Lý thuyết cổ điển về quản trị: Nguồn gốc, đặc điểm và tác giả

Lý thuyết quản lý cổ điển là một mô hình tập trung vào cấu trúc của các tổ chức và chức năng của họ để đạt được năng suất cao hơn. Không giống như các trường phái về mối quan hệ của con người và mối quan hệ neohuman, nó không tập trung vào con người mà tập trung vào chức năng cấu trúc của chính tổ chức.

Số mũ lớn nhất của ông là Henri Fayol (1841-1925), kỹ sư khai thác mỏ và nhà kinh tế người Pháp sinh ra ở Constantinople (nay là Istanbul). Sau khi trải qua cuộc cách mạng công nghiệp, Fayol nhận thấy rằng sự phát triển nhanh chóng của ngành mang đến những vấn đề lớn về hiệu quả và năng suất, đó là lý do tại sao ông đưa ra lý thuyết quản trị cổ điển.

Nguồn gốc

Với cuộc cách mạng công nghiệp, hai hiện tượng đã xảy ra trong ngành:

- Các công ty đạt mức tăng trưởng rất cao, khiến cho việc điều hành của họ rất phức tạp. Theo cách này, kế hoạch dài hạn của sản xuất phát sinh.

- Nhu cầu tăng năng suất và hiệu quả của các công ty ngày càng lớn trở thành một vấn đề nóng bỏng. Đó là lúc sự phân công lao động nổi lên.

Bức tranh toàn cảnh này là tia sáng kích thích nhu cầu về một khoa học quản trị thực sự: một số lượng lớn các tổ chức có quy mô khác nhau, không hiệu quả, không hiệu quả, với các nhân viên không hài lòng, trong một thị trường rất cạnh tranh và thua lỗ lớn.

Đó là lý do tại sao, ngay từ đầu, Fayol và các tác giả cổ điển khác muốn tạo ra một khoa học hành chính với các luật hoặc nguyên tắc có thể giải quyết những vấn đề này giống như cách mà luật khoa học làm.

Đặc điểm và nguyên tắc của lý thuyết cổ điển

Giống như bất kỳ loại khoa học nào khác, quản lý phải dựa trên một bộ nguyên tắc. Fayol thích gọi chúng là các nguyên tắc thay vì luật vì theo ông, chúng phải linh hoạt, giống như bất kỳ chính quyền nào. Đây là 14 nguyên tắc của nó:

Bộ phận làm việc

Chuyên môn hóa là điều cần thiết như một phương pháp để tăng năng suất trong các công ty. Sẽ tốt hơn nếu các công nhân tham gia vào một nhiệm vụ duy nhất, vì điều này sẽ giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

Chính quyền

Các nhà quản lý phải gửi và ra lệnh cho các nhân viên, một nhiệm vụ mà họ sẽ đạt được ở mức độ lớn hơn hoặc thấp hơn theo mức độ lãnh đạo của họ.

Kỷ luật

Tất cả các công nhân của công ty phải tuân thủ luật pháp và thỏa thuận được cấy ghép trong tổ chức.

Đơn vị quản lý

Phối hợp và lập kế hoạch là rất quan trọng để đạt được cùng một mục tiêu chung. Các bộ phận khác nhau phải phục vụ như là hỗ trợ cho những người cần nó, để đạt được mục tiêu này.

Bộ điều khiển

Mỗi nhân viên phải có một ông chủ duy nhất để đặt hàng các mục tiêu cụ thể của họ.

Sự phụ thuộc của lợi ích cá nhân vào lợi ích chung

Lợi ích chung phải chiếm ưu thế so với lợi ích cá nhân của mỗi cá nhân.

Thù lao

Mức lương phải công bằng và công bằng cho tất cả các thành viên của tổ chức.

Tập trung

Quyền hạn phải được tập trung theo hướng cao nhất của tổ chức.

Làm tổ

Phải có một hệ thống phân cấp phân chia các cấp thẩm quyền khác nhau, từ địa chỉ cao nhất đến cấp thấp nhất của công ty.

Đặt hàng

Mỗi công nhân phải chiếm vị trí phù hợp nhất theo khả năng của họ (trật tự của con người), và mọi thứ phải được đặt đúng chỗ (trật tự vật chất).

Vốn chủ sở hữu

Người quản lý phải hành động công bằng nhưng kiên quyết và đối xử bình đẳng với tất cả nhân viên.

Sự ổn định của nhân viên

Để nâng cao hiệu quả, một nhân viên ổn định là tốt hơn. Việc luân chuyển đang lãng phí thời gian và do đó, năng suất.

Sáng kiến

Nhân viên nên được khuyến khích phát triển ý tưởng của riêng mình mà không cần phải xin phép và với khả năng phạm sai lầm.

Tinh thần đồng đội

Tổ chức phải khuyến khích làm việc theo nhóm. Tất cả các lĩnh vực của công ty phải làm việc cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được các mục tiêu chung đã đề cập ở trên.

Tác giả

Ngoài Henri Fayol, còn có những số mũ quan trọng khác đã hỗ trợ và đóng góp ý tưởng của họ cho lý thuyết cổ điển, trong đó có Lyndall Urwick và Luther Gulick.

Lyndall Urwick (1891-1983)

Urwick là một nhà tư vấn kinh doanh và nhà tư tưởng người Anh, một người theo dõi nhiệt thành Fayol và lý thuyết quản trị cổ điển của ông.

Đóng góp lớn nhất của ông là tích hợp những ý tưởng ban đầu của Fayol và các nhà lý thuyết khác vào một lý thuyết quản lý quản lý sâu sắc và dễ hiểu. Các nguyên tắc cơ bản của Urwick được tóm tắt trong bốn:

Chuyên ngành

Dựa trên sự phân công lao động, mỗi công nhân phải có một chức năng duy nhất.

Chính quyền

Tổ chức và các thành viên của nó phải công nhận một cơ quan duy nhất.

Phạm vi hành chính

Mỗi ông chủ phải giám sát và gửi một số cấp dưới, tùy theo vị trí và trách nhiệm của họ.

Phân biệt

Tất cả trách nhiệm, công việc và mệnh lệnh phải được truyền đạt không chỉ bằng lời nói mà còn bằng văn bản.

Luther Gulick (1892-1983)

Luther Gulick Halsey là một nhà khoa học chính trị người Mỹ sinh ra tại Osaka (Nhật Bản), một chuyên gia về chủ đề hành chính công. Ông trở thành một phần của nhóm cố vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt.

Theo Gulick, các chức năng của chính quyền trong một tổ chức là tám, được thể hiện trong tên viết tắt POSDCORB:

Kế hoạch (P)

Tất cả các hành động trong công ty phải được lên kế hoạch và lên kế hoạch trước để đạt được mục tiêu của công ty.

Tổ chức (O)

Công ty phải có một cấu trúc tổ chức cho phép phân cấp các nhiệm vụ và chức năng, để tạo điều kiện phối hợp.

Tư vấn (S)

Từ nhân viên tiếng Anh, đề cập đến khả năng đào tạo như một nguồn lực để cải thiện tình hình việc làm. Bằng cách này, công nhân sẽ được đào tạo tốt hơn và năng suất cao hơn.

Trực tiếp (D)

Điều cần thiết là đưa ra quyết định và thực hiện chúng, tất cả thông qua sự lãnh đạo hiệu quả làm cho mọi thứ hoạt động chính xác.

Phối hợp (CO)

Đoàn kết tất cả các lĩnh vực của tổ chức để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

Thông báo (R)

Từ báo cáo tiếng Anh, đề cập đến sự tồn tại của một giao tiếp tốt của tất cả các thông tin hiện có thông qua các tài liệu và hồ sơ bằng văn bản.

Ngân sách (B)

Cuối cùng, B của ngân sách từ tiếng Anh đề cập đến một kế toán phức tạp và kiểm soát thuế.