Định hướng trong Vật lý là gì?

Hướng trong vật lý là đường được thiết lập chạy qua một cơ thể hoặc vật thể khi chúng đang thực hiện một chuyển động.

Hướng này có tầm quan trọng đặc biệt lớn trong các thí nghiệm về cơ học, vì trong đó chuyển động của cơ thể được nghiên cứu và nơi nó di chuyển (có tính đến biến thời gian).

Trong lĩnh vực vật lý, hướng là một phần của các yếu tố của chuyển động, vì nó đại diện cho đường mà vật thể hoặc vật thể chuyển động nằm trên đó.

Hướng của cơ thể có thể thay đổi từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới hoặc ngược lại.

Nếu chúng ta vẽ một mũi tên lên trên, chúng ta nói rằng hướng của mũi tên có góc 90 ° so với điểm bắt đầu.

Hướng và vectơ

Như đã đề cập trước đó, hướng này có liên quan chặt chẽ đến chuyển động và chúng ta có thể tìm thấy nó trong phần tử được gọi là Scroll Vector.

Hướng là một phần của vectơ và do đó cần phải biết chính xác chúng là gì và chúng hoạt động như thế nào.

Người ta thường nhầm lẫn hướng của một vectơ với ý nghĩa của điều này. Hướng đơn giản là cách lấy vectơ và hướng là nơi nó sẽ đi.

Một ví dụ rõ ràng hơn về điều này sẽ là:

Nếu một chuyến tàu đi trên đường sắt bên phải, đó sẽ là địa chỉ của bạn.

Mặt khác, nếu tàu quyết định đi tiếp hoặc lùi trên cùng một đường ray, điều đó sẽ được coi là ý nghĩa của nó.

Một vectơ là một độ lớn trong hệ quy chiếu bao gồm một mô-đun và một địa chỉ.

Các vectơ có thể được hướng đến các điểm chính như Bắc, Nam, Đông và Tây (tạo thành một loại hình chữ thập), nhưng đồng thời có thể hướng của vectơ hướng về Đông Bắc (một đường chéo).

Vectơ hướng vector

Hướng của một vectơ cũng có thể được định nghĩa là một đường dẫn được lấy bởi một đường hoặc bất kỳ đường song song nào có trong một vectơ. Có 2 đặc điểm cơ bản liên quan đến hướng của vectơ:

-Đ hướng của các vectơ được đo từ điểm ban đầu đến các điểm chính và phép đo giống nhau có thể được biểu thị bằng hệ thống các góc.

-Đ hướng của các vectơ được tính theo hướng ngược chiều kim đồng hồ từ điểm bắt đầu về phía điểm chính. Một ví dụ về điều này sẽ là nếu vectơ quay 30 °. Sau đó, nó sẽ di chuyển 30 ° ngược chiều kim đồng hồ.

Phương trình tìm hướng của vectơ

Có nhiều cách để tính hướng mà vectơ được định hướng. Dưới đây là hai trong số phổ biến nhất được sử dụng trong các thí nghiệm vật lý:

, trong đó x là thay đổi ngang và y là thay đổi dọc.

, trong đó (x 1, y 1) là điểm bắt đầu y (x 2, y 2) là điểm cuối.

Tóm lại, địa chỉ là nơi mà đối tượng, cơ thể hoặc vectơ đang đi hoặc nằm.