Difrasismo: Nguồn gốc, Đặc điểm và Ví dụ

Difrasismo là một tài nguyên văn học của Văn học Nahuatl bao gồm việc diễn đạt một ý tưởng bằng cách sử dụng hai từ được bổ sung theo nghĩa, để là từ đồng nghĩa hoặc đại diện cho các ý tưởng liền kề. Ví dụ, để biểu thị "bài phát biểu của nhà thơ", người Nahuas sử dụng cụm từ itlatol ihiyo ("từ của anh ta, hơi thở của anh ta").

Đối với ý tưởng về sự thật, họ sử dụng nhiễu xạ neltilitztli tzintliztli ("sự thật cơ bản, nguyên tắc cơ bản thực sự"). Trope này đã được định nghĩa là một loại văn bia Homeric trùng lặp. Tuy nhiên, các văn bia của tác giả này có một bản chất khác: "Achilles người có đôi chân sáng", "Minerva người có đôi mắt rộng".

Tương tự, một số làm nổi bật tính chất ẩn dụ của nhiễu xạ. Một phép ẩn dụ là một so sánh ngầm giữa hai đối tượng khác nhau dựa trên một hoặc một số đặc điểm chung (phản lực của tóc bạn = tóc đen).

Thậm chí, nó còn được so sánh với hoán dụ hay synecdoche. Ẩn dụ ngụ ý một mối quan hệ liên tục (tôn trọng mái tóc hoa râm của bạn = tôn trọng kinh nghiệm của bạn); synecdoche thể hiện mối quan hệ bao gồm (Vương miện Tây Ban Nha = chế độ quân chủ).

Nguồn gốc

Nguồn gốc của thuật ngữ Difrasismo được tìm thấy trong tác phẩm của Cha Ángel María Garibay, một trong những học giả đầu tiên về ngôn ngữ và văn hóa Nahuatl ở Mexico, được gọi là Historia de la lítatura náhuatl (1954).

Sinh ra ở Toluca (Mexico), vị linh mục này đã được coi là chuyên gia có thẩm quyền nhất và là người có thẩm quyền cao nhất về văn học, văn hóa và ngôn ngữ thời tiền sử.

Do đó, Garibay đã đặt ra từ này để chỉ sự kết hợp của hai hoặc thậm chí ba từ tạo ra một ý nghĩa không phải là tổng của các phần của nó, nhưng tạo ra một ý nghĩa thứ ba.

Sau đó, trong tác phẩm của mình, Chìa khóa của Nahuatl (1978) một lần nữa đề cập đến khái niệm nhiễu xạ, giải thích rằng đó là quá trình hai hoặc nhiều từ được sử dụng cùng nhau để chỉ một khái niệm.

Kể từ đó, các tác giả khác đã sử dụng từ này để ám chỉ tài nguyên văn học và hùng biện này của văn hóa Nahuatl. Tuy nhiên, những người khác thích các thuật ngữ thay thế, chẳng hạn như khái niệm song song.

Bây giờ, đối với bản thân tài nguyên, nhiều người tin rằng đó là sự phản ánh của việc sử dụng các chữ tượng hình, đại diện cho các khái niệm bằng phương tiện của các đối tượng có liên quan đến ý tưởng được thể hiện.

Các tính năng

Việc sử dụng Difrasismo khá phổ biến trong cuicatl (câu thơ), nhưng nó không chỉ giới hạn ở cái này; nó cũng được tìm thấy trong tlahtolli (văn xuôi: bộ từ, lời nói, lời kể).

Ngoài ra, thứ tự tương đối của các thuật ngữ phù hợp thường là bất biến và một số từ chỉ xuất hiện như một phần của cặp từ vựng, trong đó các từ nội dung có liên quan.

Mặt khác, tất cả các loại công trình có thể tạo ra nhiễu xạ. Ví dụ: bạn có thể bao gồm hai danh từ như cententli ontentli, nghĩa đen là "(với) một môi, (với) hai môi", có nghĩa là "nói gián tiếp".

Sự nhiễu xạ cũng có thể được tích hợp vào cấu trúc hình thái, như in -huaque ở tepehua-que, có nghĩa đen là: "chúa tể của nước, chúa tể của núi" (ám chỉ các lãnh chúa của thành phố) .

Ví dụ

Noma nocxi (cơ thể)

Trong nhiễu xạ này, cơ thể được hình thành bởi các bộ phận noma (tay) và nocxi (bàn chân). Nó là một loại synecdoche (trope của mối quan hệ của phần với toàn bộ). Do đó, "bàn tay" và "bàn chân" chỉ khái niệm "cơ thể" duy nhất.

Trong atl ở tepetl (thành phố)

Sự liên kết các ý tưởng trong nhiễu xạ này khác với ý tưởng trước: trong atl (nước) trong tepetl (đồi) Nước và đồi không liên quan đến thành phố giống như tay và chân với cơ thể.

Thay vì mối quan hệ của các bộ phận với tổng thể, nó có một mối quan hệ tiếp giáp. Do đó, nó đề cập đến một ẩn dụ.

Xóchitl trong cuicatl (thơ)

Trong x óchitl (hoa) trong cuicatl (bài hát) một hình thức nhiễu xạ khác có thể được quan sát. Thuật ngữ cuicatl hoạt động như một từ đồng nghĩa (bài thơ Nahuatl là những bài hát).

Bây giờ, xochitl (hoa) dường như hoạt động nhiều hơn như một phép ẩn dụ; Có lẽ nó đề cập đến vẻ đẹp hoặc sự tinh tế.

Trong ixtli trong yollotl (người, đang)

Nhiệt đới trong ixtli (khuôn mặt) trong yollotl (trái tim thần thánh) thể hiện tính cách như sự hài hòa giữa nội tâm và bên ngoài, con người và cộng đồng, trần thế và thiêng liêng.

Theo cách này, cuộc sống là quá trình sắp xếp những điều này và làm cho bản thân trở thành khuôn mặt và trái tim của một người được hướng dẫn tinh thần, hài hòa với mục đích cao hơn.

Yêu cầu tập thể

Một số sự khác biệt đóng vai trò là những lời kêu gọi tập thể, đặc biệt là trong các cụm từ teteo innan, teteo inta (mẹ của các vị thần, cha của các vị thần) và trong tonan, trong tota (mẹ của chúng tôi, cha của chúng tôi).

Ngược lại với các ví dụ trước, những cụm từ này gọi một cặp cha mẹ. Ví dụ, ở tonan, trong tota có trước các yêu cầu của tonatiuh tlaltecuhtli (Mặt trời, chúa tể của trái đất) và mictlan tecuhtli (Lord of Mictlan):

«Oncan motenehua in tlatolli: init Ridlatlauhtiaya Tezcatlipoca, in Ridocayotiaia Titlacahua, moquequeloa, in iquac miquia tlatoani, init oc ce motlatocatlaliz ... a ca oo

("Ở đây, những câu hỏi được ghi lại cho Tezcatlipoca, người mà họ gọi là Titlacahuan, Moquequeloa, khi tmustoahi 'chết, để một người khác có thể ổn định ... Anh ta biết rằng anh ta đã theo mẹ của chúng tôi, Mictlan Tecuhtli»).