Hệ thống phân cấp các giá trị là gì?

Hệ thống phân cấp của các giá trị là một phạm vi của các giá trị cao hơn và thấp hơn trong đó thứ tự đạo đức và ý thức hệ của cuộc sống được thiết lập.

Thứ tự của các giá trị này rất gây tranh cãi và khó xác định, vì để đi đến kết luận, quá trình này mang tính chủ quan vì nó sẽ phụ thuộc vào quan điểm cá nhân, nhóm, giáo dục, văn hóa và xã hội.

Một số lượng lớn các giá trị có thể được sắp xếp theo thứ bậc để thể hiện tầm quan trọng của chúng đối với người khác, trong đó các giá trị tinh thần, trí tuệ, nghệ thuật, đạo đức và các giá trị khác có liên quan.

Các giá trị được chia thành các giá trị vô cực, vô đạo đức, kinh tế, đạo đức và tôn giáo. Để rõ ràng hơn về khái niệm phân cấp các giá trị, cần thận trọng khi xác định thứ bậc là gì và giá trị là gì, bởi bản chất, đặc điểm, tầm quan trọng và ảnh hưởng của nó trong cuộc sống của con người.

Hệ thống phân cấp là một cấu trúc có tổ chức, trong đó các thang đo mức độ quan trọng hoặc hệ thống có liên quan lớn hơn hoặc ít hơn được thiết lập trong cùng một môi trường.

Giá trị là một cái gì đó có bản thân một mức độ, nó ảnh hưởng đến con người mang lại ý nghĩa và có thể được sử dụng để quyết định hoặc biện minh.

Giá trị liên quan chặt chẽ với các nguyên tắc và thái độ cảm xúc mà một cá nhân có khi hành động.

Hệ thống phân cấp các giá trị đòi hỏi con người phải có một hệ thống rất rõ ràng và được lọc các giá trị của họ, vì họ chịu trách nhiệm cho định hướng cá nhân và xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là các giá trị là bất biến và chúng không thể thay đổi.

Các giá trị có thể thay đổi, ví dụ trong giai đoạn đầu đời, giá trị có thể quan trọng hơn ở một người có thể thay đổi sau này; Nó cũng có thể thay đổi theo môi trường xã hội, lao động, văn hóa và tôn giáo.

Các giá trị có một đặc điểm cá nhân, mỗi giá trị đưa ra mức độ quan trọng mà bạn muốn đối với giá trị này hoặc giá trị đó theo quan điểm xã hội của bạn trong hệ thống giá trị.

Đặc điểm của các giá trị

Hệ thống phân cấp của các giá trị sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố rất quan trọng:

- Người, người xác định các giá trị quan trọng nhất theo nhu cầu, sở thích, nguyện vọng, đào tạo, điều kiện cá nhân và xã hội của họ.

-Một yếu tố thứ hai là phẩm chất của giá trị, liên quan đến sở thích cá nhân.

-Các yếu tố thứ ba có ảnh hưởng là tình huống mà con người sống, vì nó là yếu tố quyết định ở vị trí và sở thích của hệ thống phân cấp các giá trị của họ.

Các đặc điểm sau có thể được làm nổi bật thông qua ba yếu tố được đề cập ở trên:

-Các giá trị có hai cực, dương và âm là thiện và ác

-Họ giữ một thứ hạng trong thế giới của các giá trị từ xấu đến xuất sắc.

-Nó tồn tại một hệ thống phân cấp xã hội, đạo đức và đạo đức.

-Các giá trị bản thân chúng là một chất lượng và không xác định số lượng, nghĩa là chúng không thể định lượng được.

-Họ cũng linh hoạt vì họ có thể thay đổi theo thời gian theo kinh nghiệm và nhu cầu của từng cá nhân

- Độ bền của nó khác nhau, là một số lâu dài hơn so với những người khác.

Các loại giá trị

Có rất nhiều giá trị, bao gồm 12 giá trị chính được phân loại là: cá nhân, gia đình, phổ quát, vật chất, kinh tế, con người, đạo đức, thực dụng, thẩm mỹ, văn hóa xã hội, đạo đức và tinh thần. Dưới đây là một số trong những người quan trọng nhất:

Giá trị phổ quát

Họ hiểu các chuẩn mực của mối quan hệ và xã hội được thiết lập và áp đặt bởi cộng đồng trong những thời điểm cụ thể và theo nhu cầu cụ thể.

Giá trị tôn giáo

Là những người được thiết lập bởi mỗi khía cạnh, giáo lý hoặc giáo phái tôn giáo; chúng có thể là tín ngưỡng ngoại giáo hoặc được tích hợp và công nhận trên toàn thế giới.

Giá trị đạo đức

Chúng là những gì xuất phát từ mối quan hệ của chúng với xã hội và hữu ích khi đưa ra quyết định bởi vì chúng phải tuân theo đạo đức.

Giá trị sinh học

Chúng được biết đến như những thứ xuất phát từ nhu cầu cơ bản của con người, như thực phẩm, sức khỏe, nhà ở, chăm sóc cá nhân, trong số những người khác.

Giá trị kinh tế

Nó đề cập đến giá trị của vật chất và sự giàu có; là những người đáp ứng các vật liệu, thương mại, hàng hóa, đối tượng, trong số những người khác.

Giá trị tâm lý

Họ là những người được quan sát thông qua hành vi của con người.

Giá trị thẩm mỹ

Họ là những người tập trung vào vẻ đẹp là đối tượng chính, tìm kiếm sự cân bằng, chức năng và tác động trực quan.

Một số ví dụ về các giá trị

Có tính đến các giá trị bao gồm các phẩm chất và cần thiết cho sự phát triển trong cuộc sống của một cá nhân, một số ví dụ về các giá trị chung được trình bày không tuân theo bất kỳ trật tự, phân loại hoặc phân cấp nào nhưng giúp hiểu được sự hiện diện của chúng hàng ngày.

- Chân thành -Hestesty -Justicia

-Love -Gratitude -Patience

-Humility -Respect -Tolerance

-Generosity -Lealty -Responsibility

-Perdon -Alegría -Wisdom

-Amistad -Sensitive -F Family

-Dịch vụ -Sixness -Compassion

-Excellence -Sức khỏe -Sự hài lòng

-Biết đẹp -Prosperity-Thành công

-Autonomy -Carity -Fe

-Fortigin -Honradez

Tầm quan trọng của hệ thống phân cấp các giá trị

Tầm quan trọng của hệ thống phân cấp các giá trị là niềm tin xác định, hướng dẫn và hướng dẫn hành vi của một người, nguyện vọng, sở thích và hành vi của họ trong xã hội.

Giá trị là nền tảng của đời sống xã hội, cho phép sự chung sống của con người. Hệ thống phân cấp của bạn giúp thiết lập các ưu tiên.

Các giá trị quan trọng nhất là những giá trị là một phần của bản sắc, chúng chỉ ra cách chúng ta thể hiện bản thân và sống.

Rõ ràng hơn là các giá trị và hệ thống phân cấp của chúng, định hướng và ý nghĩa của cuộc sống theo mục đích và quan điểm được xác định.

Dạy tầm quan trọng của hệ thống phân cấp các giá trị ở trường, ở nhà và trong các nhóm xã hội từ khi còn nhỏ có thể góp phần vào tầm nhìn tốt hơn về thành phần và chức năng của các giá trị trong nhân loại.

Những phiền nhiễu thương mại, sản phẩm, tiêu chuẩn giao tiếp mới và mối quan hệ giữa các cá nhân đã loại bỏ sự khắc sâu của các giá trị ở mọi cấp độ, cả gia đình và xã hội, học thuật và công việc.

Thứ tự của mức độ của các giá trị đã thay đổi trong nhiều trường hợp phù hợp với những thay đổi mà tính hiện đại đang trải qua.

Toàn cầu hóa có thể là một trong những lý do chính khiến các giá trị văn hóa của xã hội đang biến mất và tạo ra "giá trị" mới.