Một người ngẫu nhiên là gì?

Một nhân vật tình cờ là một nhân vật xuất hiện ngắn gọn trong cốt truyện, với một mục tiêu cụ thể liên quan đến các nhân vật khác và trong câu chuyện chính.

Sự tham gia của nhân vật tình cờ thường ngắn gọn, hoặc để quan sát điểm về một tình huống, bình luận điều gì đó nổi bật hoặc đặt câu hỏi cho một trong những nhân vật chính của câu chuyện.

Như tên của nó, các nhân vật ngẫu nhiên là những người không có sự hiện diện vĩnh viễn trong sự phát triển của các sự kiện.

Sự tham gia của họ là một tài nguyên được sử dụng để liên quan, đặt hàng, làm rõ, phơi bày, kết nối mạng, phối hợp và đưa ra sự gắn kết với cốt truyện chính.

Các nhân vật ngẫu nhiên không tham gia vào giai thoại kể chuyện chính, họ chỉ được sử dụng để giúp xác định một khía cạnh quan tâm về cuộc sống của bất kỳ nhân vật cố định nào.

Chức năng chính của nó là hợp tác phát triển và cải thiện bối cảnh tồn tại từ trước trong lịch sử.

Loại nhân vật này thường đại diện cho môi trường chung của các nhân vật chính, hoặc một trong những nhân vật phụ, thất bại điều đó.

Do đó, đồng nghiệp hoặc bạn cùng lớp, hàng xóm, bồi bàn, thư ký, họ hàng xa, đối tác cũ, trong số những người khác, thường được đại diện bởi các nhân vật ngẫu nhiên.

Các nhân vật tình cờ thường là một phần của bối cảnh của câu chuyện và cấu hình môi trường mà hành động mở ra.

Chúng giúp bối cảnh hóa khán giả về cuộc đời của một số nhân vật cố định trong câu chuyện; điều này củng cố lập luận chính và đặt nền tảng cho các sự kiện trong tương lai.

Nói chung sự xuất hiện hoặc biến mất của các nhân vật ngẫu nhiên thường không thể nhận ra.

Họ có một can thiệp ngắn trong một tập cụ thể, phát triển một chút vai trò liên quan và không xuất hiện lại sau đó.

Sự tham gia của họ đề cập đến việc củng cố câu chuyện. Họ thường có một sự can thiệp vui nhộn và là những nhân vật lập dị và / hoặc đặc trưng, ​​giúp gắn kết với một số sự kiện trong quá khứ và để thiết lập nền tảng của các hành động trong tương lai trong cốt truyện chính.

Trong lĩnh vực sản xuất nghe nhìn (phim ảnh và truyền hình), các nhân vật tình cờ có sự tham gia vượt qua, thường là để làm nổi bật một khía cạnh cụ thể của cốt truyện.

Theo quan điểm này, sự can thiệp của anh ta chỉ giới hạn trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi; đó là họ không có sự trường tồn trong lịch sử

Cụ thể hơn, trong phim truyền hình, kiểu xâm nhập này thường được đại diện bởi các diễn viên khách, người nhân cách hóa một người thân hoặc một cá nhân từ kiếp trước của các nhân vật chính.

Nhân vật ngẫu nhiên, còn được gọi là nhân vật thoáng qua hoặc nhân vật nền, không bao giờ làm lu mờ hành động của các nhân vật chính.

Loại nhân vật này được sử dụng làm tài nguyên hỗ trợ trong cốt truyện, mà không làm biến dạng trọng tâm của câu chuyện bất cứ lúc nào.