Làm thế nào để tạo một chỉ mục trong Word từng bước?

Tạo một chỉ mục bằng từ, nó dùng để liệt kê các chủ đề được xử lý trong tài liệu mà bạn nhận ra, cũng như các trang nơi mỗi chủ đề. Trong Word, có các chức năng rất đơn giản để tạo chỉ mục tự động thông qua "Mục lục" hoặc "chỉ mục".

Nếu bạn muốn có thứ tự trong tài liệu, điều quan trọng là phải có một chỉ mục, điều này sẽ cho phép cả bạn và người đọc theo dõi các điểm cụ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Word là một công cụ rất mạnh như một trình soạn thảo văn bản, rất nhiều, nó đã bao gồm trong các chức năng của nó việc tạo các chỉ mục tự động, và mặc dù bạn có thể làm điều đó bằng tay.

Lý tưởng là tận dụng tối đa tất cả các chức năng mà Word có, để tiết kiệm thời gian và công sức khi tạo tài liệu.

Word gọi "Mục lục" cho những gì ở nhiều nơi trên thế giới được gọi là "chỉ mục" và "chỉ mục" cho những gì thường được gọi là chỉ mục bảng chữ cái.

Mặc dù cả hai đều tương tự nhau và rất hữu ích khi làm việc với các tài liệu mở rộng, chúng tôi khuyên bạn nếu bạn muốn giữ một thứ tự các trang theo thứ tự của các tiêu đề bạn đã tạo, hãy sử dụng chức năng "Mục lục".

Mặt khác, nếu bạn muốn giữ thứ tự chỉ mục của mình theo thứ tự bảng chữ cái, bạn phải sử dụng chức năng "Chèn chỉ mục".

Từng bước để tạo một chỉ mục trong Word với chức năng "Mục lục".

Để tạo một chỉ mục với chức năng "mục lục" từng bước, trình tự các trang để tạo chỉ mục trong Word được tính đến.

Chúng tôi mời bạn làm theo các bước sau nếu đó là điều bạn muốn làm:

1.- Bạn phải mở tài liệu mà bạn muốn tạo chỉ mục.

2.- Tiêu đề và phụ đề mà bạn có trong tài liệu phải được đặt với các kiểu thông qua phần Kiểu trong tab trang chủ.

Bạn phải chọn từ của từng tiêu đề của chủ đề mà bạn nghĩ sẽ xuất hiện trong chỉ mục và đặt cho nó các kiểu là tiêu đề (Những từ đó nói ở phần dưới "Tiêu đề", "Tiêu đề 1", "Tiêu đề 2" hoặc "Tiêu đề 3 ").

3.- Khi bạn hoàn thành bước 2, đặt con trỏ viết nơi bạn muốn đặt chỉ mục. Nó thường là thông lệ để làm cho chỉ mục ở cuối tài liệu hoặc chỉ sau trang bìa hoặc cống hiến.

4.- Nhấp vào "

5.- Nhấp vào "Mục lục" và chọn "Bảng tự động 1" hoặc "Bảng tự động 2". Điều khác nhau ở mỗi bảng là một bảng sẽ cho bạn biết "Nội dung" và bảng còn lại sẽ cho bạn biết "Mục lục".

6.- Sẵn sàng! Chỉ mục đã được tạo tự động và sắp xếp theo thứ tự các trang trong tài liệu của bạn.

Trong trường hợp bạn thay đổi tài liệu, bạn phải nhấp vào chỉ mục bạn đã tạo và nhấp vào "Bảng cập nhật".

Khi làm như vậy, một cửa sổ sẽ mở ra nơi bạn nên chọn nếu bạn muốn cập nhật số lượng trang hoặc nếu bạn muốn cập nhật toàn bộ bảng trong trường hợp bạn đã thêm nhiều tiêu đề.

Khi bạn chọn tùy chọn tùy chọn, nhấn chấp nhận và bảng của bạn sẽ được cập nhật.

Từng bước để tạo một chỉ mục với chức năng "Chèn chỉ mục"

Sử dụng chức năng "chèn chỉ mục" để tạo chỉ mục, có giá trị dự phòng, là khi bạn muốn tính đến thứ tự chữ cái của các tiêu đề của chỉ mục chứ không phải chuỗi các trang xuất hiện. Đối với điều này, chúng tôi mời bạn làm theo các bước dưới đây:

1.- Với tài liệu Word mở mà bạn muốn tạo chỉ mục, hãy tìm tab "Tài liệu tham khảo" và nhấp vào nó.

2.- Xác định vị trí nút "Đánh dấu mục" và nhấp vào nút đó. Nút nằm ở bên phải của menu mà bạn vừa mở.

3.- Khi làm như vậy, cửa sổ sau sẽ mở:

4.- Ở đây bạn phải đặt tiêu đề bạn muốn xuất hiện trong nội dung của chỉ mục.

Để làm điều này, bạn phải đi đến từng tiêu đề tài liệu và chọn nó theo cách thủ công, sau đó nhấp vào hộp văn bản "Nhập".

Bằng cách làm như vậy, bạn sẽ được sao chép vào những gì bạn vừa chọn trong hộp văn bản của mục nhập.

5.- Bạn phải chọn "tùy chọn" nếu tiêu đề bạn đang đặt là:

- Một tài liệu tham khảo chéo (nghĩa là liên kết chủ đề này của tài liệu với phần khác được đề cập).

- Trang hiện tại, trong trường hợp bạn muốn nó xuất hiện từ nơi chủ đề đó bắt đầu.

- Khoảng thời gian của các trang, khi bạn muốn đặt từ nơi nó bắt đầu đến nơi chủ đề kết thúc.

6.- Sau khi chọn mục này, bạn phải chọn "Định dạng số trang", kiểm tra xem nó có in đậm và / hoặc in nghiêng không.

7.- Có tất cả các điền cho tiêu đề đó nhấn "Mark"

Lưu ý: Bạn sẽ được đặt một số biểu tượng trong tài liệu, đừng lo lắng về điều đó, nó không làm hỏng những gì bạn đã làm, chúng là những dấu Word đơn giản để có thể định vị.

Nếu các thương hiệu làm phiền bạn, sau khi bạn đánh dấu tất cả các mục (nhớ thực hiện thủ công), hãy đi tới Tệp -> Tùy chọn -> Hiển thị và bỏ chọn "Hiển thị dấu định dạng" và sau đó nhấn "OK".

8.- Khi bạn đã đánh dấu tất cả các mục bạn muốn xuất hiện trong chỉ mục, bấm "Chèn chỉ mục" (bên cạnh "Đánh dấu mục").

9.- Cuối cùng, một cửa sổ sẽ mở ra nơi bạn có thể tùy chỉnh sự xuất hiện của chỉ mục mà bạn đã tạo, sau khi bạn hoàn thành việc tùy chỉnh, nhấn "Chấp nhận".

10 .- Sẵn sàng! Bạn đã tạo một chỉ mục theo thứ tự bảng chữ cái tự động trong Word.

Lưu ý: Bên dưới "chèn chỉ mục" có một nút có nội dung "Cập nhật chỉ mục". Bạn phải nhấp vào đây nếu bạn muốn cập nhật bất kỳ sửa đổi nào của tài liệu ảnh hưởng đến các trang trong chỉ mục

Tài liệu tham khảo