Mục đích của một bài luận là gì?

Mục đích của một bài luận thường là để giải trí, thông báo hoặc bày tỏ ý kiến ​​cá nhân. Một bài luận là một văn bản thường được viết bằng văn xuôi và bởi một tác giả duy nhất trong đó một chủ đề cụ thể được phân tích hoặc giải thích.

Thường được sử dụng trong các lĩnh vực giáo dục và học thuật, nó được đặc trưng bởi việc trao nhiều tự do cho nhà văn, bởi vì mặc dù nó có các quy tắc nhất định, nhưng chúng rất linh hoạt và không quá nghiêm ngặt, cho phép một quan điểm khá cởi mở.

Có một số loại bài luận, chẳng hạn như tường thuật, văn học, so sánh hoặc mô tả, sự khác biệt giữa chúng là số lượng lập luận hoặc chủ quan, cũng như mục đích của nó.

Để đạt được mục đích của nó, thông tin thể hiện trong một bài tiểu luận phải được tổ chức và hỗ trợ đúng cách. Tổ chức này phụ thuộc vào tác giả, nhưng thường có cấu trúc như sau.

-Giới thiệu: trình bày chủ đề.

-Phát triển: nội dung chính trong đó ý kiến ​​của tác giả được thể hiện.

-Phải loại: tóm tắt các lý do và các vấn đề được trình bày.

Mục đích chính của một bài luận

Tuyên bố về lập luận hoặc ví dụ

Nhiều lần việc trình bày một giả thuyết được thực hiện bằng một bài tiểu luận, trong trường hợp đó nó sẽ là một bài luận khoa học .

Sử dụng ngôn ngữ chính thức (mặc dù ngôn ngữ kỹ thuật cũng có thể được sử dụng) các phương pháp tìm kiếm thông tin, hiện tượng nghiên cứu, sự nghiêm ngặt của các bài kiểm tra và kết luận mà tác giả đã đưa ra được đưa ra.

Mặc dù nó là một văn bản mà nó phải được tranh luận với các sự kiện cụ thể, nhưng chỉ một phần của một bài luận khoa học chịu trách nhiệm xử lý vấn đề này. Phần còn lại của nội dung nên bao gồm ý kiến ​​cá nhân của tác giả, nơi ông giải thích ý tưởng của mình.

Giải trí hoặc kể một câu chuyện

Bài tiểu luận là một thể loại văn học, vì vậy giống như thơ hay kịch, nó có thể được sử dụng cho mục đích đơn giản là giải trí cho người đọc.

Dạng bài luận này được thể hiện bằng bài luận văn học, trong đó các chủ đề không được đề cập với chiều sâu được trình bày trong các văn bản giáo dục hoặc thông tin nhiều hơn.

Đối với bài luận văn học, tính chủ quan và các tài nguyên khác như ẩn dụ thường được sử dụng, điều này cũng phụ thuộc vào phong cách của tác giả.

Đây là loại bài luận có thể được coi là "tự do" hơn, vì nó không cố gắng thuyết phục bằng những lập luận vững chắc, mà là để lộ những quan sát khác nhau.

3- Thể hiện kiến ​​thức hoặc kiến ​​thức

Ở cấp độ học vấn, một bài luận là một cách để đánh giá việc học mà học sinh có về một chủ đề được nhìn thấy trong lớp.

Vì nó cho phép rất nhiều tự do tại thời điểm viết, tác giả có thể dựa trên ý tưởng của mình trong khi phơi bày ý kiến ​​cá nhân của mình, và không nhất thiết phải dựa vào vị trí của mình trên các nguồn khoa học.

Nói chung, loại văn bản này được gọi là tiểu luận học thuật. Ngoài việc là một phương tiện để đo lường mức độ kiến ​​thức của sinh viên về chủ đề này, nó còn phục vụ cho việc khám phá ý kiến ​​của riêng họ.

4- Thông báo

Mục đích của một bài luận cũng có thể đơn giản như báo cáo một cái gì đó, bằng cách mô tả hoặc so sánh 2 sự kiện, đối tượng hoặc tình huống.

Tất nhiên, ngay cả khi nó không dựa trên ý kiến ​​khoa học, văn bản phải được tổ chức và cấu trúc hợp lý.