Tầm quan trọng của việc tạo ra Gran Colombia: 4 lý do chính

Việc tạo ra Gran Colombia vào năm 1819 có tầm quan trọng rất lớn đối với vận mệnh của các vùng lãnh thổ tạo nên nó và nói chung cho toàn bộ khu vực Mỹ Latinh.

Colombia vĩ đại được tuân thủ bởi các quốc gia mà ngày nay được biết đến như Colombia, Venezuela, Ecuador và Panama. Ngoài ra, nó bao gồm một số vùng lãnh thổ ở phía bắc Peru, tây bắc Brazil và Guyana.

Gran Colombia đã bị giải thể vào năm 1831, sau các cuộc đấu tranh chính trị nội bộ tạo ra sự từ chức của Simón Bolívar làm tổng thống.

Việc bãi bỏ Colombia vĩ đại đã dẫn đến sự ra đời của Venezuela, Ecuador và New Granada với tư cách là các quốc gia độc lập.

Lý do tại sao việc tạo ra Gran Colombia là quan trọng

1- Hiện thực hóa các nỗ lực độc lập

Việc tạo ra Gran Colombia là một bước cơ bản cho quá trình độc lập đã diễn ra trong lãnh thổ của họ kể từ năm 1810.

Nguyên nhân độc lập được củng cố với các mục tiêu chiến lược và chính trị được tạo ra bởi việc tạo ra Gran Colombia.

Tầm nhìn thống nhất của Bolívar và các nhân cách quan trọng khác của thời đại như Francisco de Miranda đã kết thúc với sự giải thể của Gran Colombia, tuy nhiên tầm nhìn độc lập đã chiến thắng nhờ vào sự sáng tạo của nó.

2- Tầm quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và lãnh thổ

Từ năm 1810 cho đến khi giải thể vào năm 1831, lãnh thổ hình thành Đại Colombia phải đối mặt với nhiều cuộc xung đột.

Một số cuộc đấu tranh là để duy trì sự độc lập của các lãnh thổ của họ, chẳng hạn như các trận chiến chống lại lính đánh thuê Tây Ban Nha và Anh. Các trận chiến khác, chẳng hạn như những trận chiến diễn ra trong cuộc chiến chống Peru, là lãnh thổ.

Liên minh Đại Colombia cho phép các vùng lãnh thổ phù hợp với nó hỗ trợ tốt hơn cho các trận chiến.

Ngoài ra, các điều ước được ký kết trong suốt thời gian của Gran Colombia do hậu quả của những xung đột này đã có tác động quốc tế quan trọng và hiện vẫn tiếp tục như vậy.

3- Tiến bộ giải phóng nô lệ

Sự hình thành của Gran Colombia cho phép Simón Bolívar hành động để thực hiện ý định của mình để đạt được sự giải phóng nô lệ. Ngay cả Bolivar cũng có thể đề xuất một hệ thống giải phóng nô lệ trong luật năm 1821.

Sáng kiến ​​này, mặc dù nó có các nhà quảng bá khác nhau, cũng tìm thấy nhiều trở ngại cho sự chấp nhận của nó.

Những trở ngại này có liên quan đến cách tiếp cận nộp thuế cho các chủ sở hữu nô lệ được dự tính trong luật pháp và với các phong trào khác nhau có lợi cho chế độ nô lệ tồn tại vào thời điểm đó.

Mặc dù những giả vờ của Bolívar không thể được thực hiện đầy đủ, phương pháp giải phóng nô lệ được nuôi dưỡng ở Gran Colombia đã chứng minh hiệu quả ở các nước cộng hòa độc lập của Venezuela, New Granada và Ecuador sau khi tách Gran Colombia.

4- Phát triển báo chí

Sau cuộc chiến giành độc lập và thành lập Gran Colombia, hình minh họa bắt đầu thấm vào một bộ phận ngày càng rộng của dân số được giáo dục.

Hiệu ứng này được phản ánh trong sự tiến bộ và sự quan tâm tích cực của chính phủ và xã hội trên báo chí.

Sự quan tâm ngày càng tăng này trong Đại Colombia đã cho phép nền tảng của các phương tiện báo chí định kỳ khác nhau.

Ngoài báo cáo các sự kiện chính trị và quân sự, báo chí yêu nước đã để lại một bằng chứng quan trọng về lợi ích và niềm tin của thời đại.

Có lẽ bạn quan tâm đến Nguyên nhân của sự tan rã của Colombia vĩ đại.