Chủ nghĩa khắc kỷ của Lucio Anneo Séneca là gì?

Chủ nghĩa khắc kỷ của Lucio Anneo Séneca là một học thuyết triết học thực tế, tập trung cơ bản vào việc đặt câu hỏi về đạo đức của con người, bỏ qua các giải thích logic và vật lý của chủ nghĩa khắc kỷ truyền thống.

Seneca được coi là một trong những nhân vật chính của triết học Stoic, những ý tưởng của ông đã là một ví dụ và nguồn cảm hứng cho các nhà triết học, trí thức và nhà tư tưởng tôn giáo quan trọng.

Những đóng góp của ông được đóng khung trong cái gọi là chủ nghĩa khắc kỷ sau này, được gọi là chủ nghĩa khắc kỷ La Mã, mới hay đế quốc, thúc đẩy chủ yếu các cách tiếp cận đạo đức và đạo đức.

Chủ nghĩa khắc kỷ của Seneca đã tìm cách đổi mới học thuyết Stoic, với các đề xuất sẽ củng cố và thúc đẩy lĩnh vực đạo đức.

Chủ nghĩa khắc kỷ của Seneca

Mặc dù Seneca đã viết về vô số câu hỏi, những đóng góp quan trọng nhất của ông có liên quan đến khía cạnh đạo đức và đạo đức của con người, thông qua việc thiết lập các quy tắc và cách thức hành động, khác xa với những tật xấu và thô tục.

Vì vậy, chủ nghĩa khắc kỷ của Seneca cung cấp tất cả các loại lời khuyên và phản ánh của một nhân vật đạo đức để chăm sóc bản thân, có ích cho người khác và có một cuộc sống tốt.

Di sản khắc kỷ của ông đã được phản ánh trong các tác phẩm sản xuất trí tuệ rộng lớn và đa dạng của ông chủ yếu dành cho các vấn đề đạo đức:

124 sử thi đạo đức cho Lucilius

Các sử thi đạo đức của Lucile, còn được gọi là Thư triết học của Seneca, được coi là một cẩm nang của hệ tư tưởng khắc kỷ của Seneca, cho thấy ông là một triết gia thực tế hơn lý thuyết.

Các bức thư gửi Lucilio liên quan đến các vấn đề giáo lý cũng như các câu hỏi triết học và đạo đức khác nhau khiến khán giả quan tâm hơn mặc dù được hướng đến một người nào đó.

Các thư tín được dự định là câu trả lời cho các vấn đề và câu hỏi do Lucilio nêu ra, tuy nhiên bản thân tham vấn không chi tiết, nhưng chúng được tập trung trực tiếp vào các câu trả lời, bằng cách phản ánh hoặc bài luận.

Công việc này vẫn còn hiệu lực đến mức họ đã đến để so sánh các Epistles Seneca với những cuốn sách được gọi là tự giúp đỡ hiện tại.

Đối thoại

Đối thoại Sénégal tập hợp các bài tiểu luận tái tạo cuộc đối thoại và diatribe, gửi đến một người nhận trong mối quan hệ trực tiếp, trong các tình huống khác nhau, là một chủ đề nhắc lại cấu hình của hệ thống chính trị thời đó.

Chúng được coi là nền tảng của chủ nghĩa khắc kỷ của Seneca, trong đó ông thể hiện tầm nhìn triết học, chính trị và văn học của mình, trong các hiệp ước có bản chất đạo đức, kết hợp tính khí cá nhân của ông với các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ.

Các cuộc đối thoại của ông đã cách mạng hóa các chuyên luận cổ điển với sự thiếu hình thức, một gánh nặng về tính chủ quan và tự phát, cũng như sự hiện diện mạnh mẽ của tính cách khắc kỷ của tác giả.

Seneca bị chi phối nhiều hơn bởi lẽ thường và kinh nghiệm của ông hơn là nền tảng và giáo điều được thiết lập trước, trực tiếp giải quyết các vấn đề đạo đức như một cá nhân.

Vấn đề tự nhiên

Các vấn đề tự nhiên của Séneca được tạo thành từ một loạt các nghiên cứu về các hiện tượng tự nhiên, trong đó nhằm mục đích khám phá nguyên nhân của các sự kiện tự nhiên khác nhau, như: gió, tuyết, động đất, v.v.

Công trình này tìm cách đạt được kiến ​​thức hợp lý về thế giới như một hoạt động của con người xứng đáng và giải phóng, thông qua các suy tư thần học và nhận thức luận, tạo điều kiện cho cách tiếp cận của Thiên Chúa kiểm duyệt lực lượng của lý trí.