Gen trội và gen lặn là gì?

Gen trội và gen lặn có thể được định nghĩa là trình tự DNA giúp cho các đặc điểm và đặc điểm vật lý nhất định được di truyền bởi con người.

Họ chịu trách nhiệm mang thông tin di truyền mà cả nam và nữ có thể truyền lại cho con cái của họ.

Tổ chức của loại sinh vật di truyền được gọi là kiểu gen. Điều này chịu trách nhiệm ảnh hưởng đến các tính năng vật lý và đôi khi hành vi của các cá nhân của tất cả các loài.

Kiểu gen được tạo thành từ các alen hoặc gen có trong mỗi nhiễm sắc thể. Mỗi alen có trách nhiệm mang một đặc điểm liên quan đến đặc điểm của cá thể.

Khi tìm thấy hai alen có đặc điểm khác nhau, chúng sẽ tạo ra một gen dị hợp tử, tuy nhiên, khi tìm thấy hai alen có cùng đặc điểm, chúng sẽ tạo ra một gen đồng hợp tử.

Theo cách này, khi hai alen của cùng một gen - có đặc điểm khác nhau - kết hợp với nhau, chúng có thể chiếm ưu thế hoặc lặn.

Điều đó có nghĩa là, đặc điểm của các cá nhân có thể có ít nhiều khả năng phát triển theo cách này hay cách khác (Hartl & Ruvolo, 2011).

Gen trội

Các gen trội là hiện diện ở cả mẹ và cha và do đó xuất hiện hai lần trong kiểu gen của trẻ em.

Theo cách này, có thể nói rằng nó xuất hiện hai lần trong cấu hình di truyền của trẻ em và do đó có nhiều khả năng phát triển.

Tuy nhiên, trong trường hợp của con người, các cá thể có nhiễm sắc thể kép hoặc lưỡng bội. Điều này có nghĩa là thông tin di truyền được chia thành hai phần, một phần xuất phát từ mẹ và phần khác đến từ người cha (Porto & Gardey, 2010).

Trong trường hợp gen trội ở người, chúng chỉ có thể xuất hiện ở một trong hai bố mẹ và thậm chí sau đó chúng có khả năng biểu hiện ra những đặc điểm của con cái.

Bằng cách này, có thể khẳng định rằng để một gen trội được truyền và biểu hiện, chỉ cần một trong hai bố mẹ thừa hưởng nó từ con cái của họ.

Một cách để minh họa tình huống này là trong màu mắt của con người. Màu sắc của mắt phụ thuộc vào một số gen, mỗi gen này có một số alen, nghĩa là, một số điểm trên nhiễm sắc thể nơi thông tin được mã hóa.

Đây là cách màu mắt của một người phụ thuộc vào cách các alen liên quan được kết hợp trong định nghĩa của tính năng này.

Vì lý do này, màu mắt nâu có thể che giấu màu mắt xanh, vì gen của chúng thường biểu hiện với cường độ lớn hơn trong các alen của các nhiễm sắc thể khác nhau. Nói chung, khi một gen biểu hiện với cường độ lớn hơn, nó được cho là chiếm ưu thế.

Không phải tất cả các mức độ thống trị đều giống nhau. Trong trường hợp một gen có ba alen (A, B và C), có thể hóa ra B chiếm ưu thế so với C.

Tuy nhiên, A có thể lần lượt chiếm ưu thế so với B và C. Theo cách này, các alen trong B và C sẽ không bao giờ biểu hiện khi có mặt A và những người trong C sẽ không bao giờ biểu hiện khi có mặt B.

Gen lặn

Trái ngược với gen trội, gen lặn là gen sẽ xuất hiện với cường độ ít hơn trong các đặc điểm của các cá thể. Đây là cách gen lặn chỉ có thể xuất hiện ở con cái khi cả bố và mẹ mang nó và truyền cho con cái.

Các gen lặn được phân biệt bởi vì trong sự hiện diện của gen trội, nó không thể được biểu hiện. Bằng cách này, để có thể thể hiện bản thân, hai bản sao của nó phải được thu thập, một trong số đó từ mẹ và một từ cha (Portela, 2017).

Để minh họa ý nghĩa của gen lặn, chúng ta phải quay trở lại ví dụ về màu mắt ở người. Đôi mắt trong sáng chỉ có thể biểu hiện nếu cả hai cha mẹ đều có gen lặn cho phép thừa hưởng tính năng này.

Điều quan trọng là phải đề cập rằng có nhiều bệnh có thể mang theo hồi quy và chỉ biểu hiện ở trẻ khi cả cha và mẹ truyền chúng.

Một số bệnh di truyền phổ biến nhất trong các gen lặn có thể là bệnh Wilson, bệnh spherocytosis di truyền và hemochromatosis.

Mặc dù những bệnh này không biểu hiện ở trẻ em, nhưng các gen mang thông tin được mã hóa của chúng sẽ được mang theo chúng.

Đây là cách mà ở thế hệ con đầu tiên, bệnh có thể không biểu hiện, nhưng nó có thể xuất hiện ở thế hệ thứ ba nếu nó được ghép với một cá thể khác cũng mang nó.

Nhiễm sắc thể

Bộ gen hoặc bộ gen của sinh vật sống được phân chia thành nhiều phân tử gọi là nhiễm sắc thể. Cấu trúc di truyền của một sinh vật càng phức tạp thì càng có nhiều nhiễm sắc thể.

Ví dụ, con người có 46 nhiễm sắc thể khác nhau, hoặc 23 nhiễm sắc thể kép (Utah, 2017).

Tất cả các gen và alen nằm trong nhiễm sắc thể. Ví dụ, trong nhiễm sắc thể của con người là một cặp chuyên xác định giới tính của cá thể giảm dần (XX đối với nữ và XY đối với nam).

Đặc điểm này được xác định bởi người cha, vì đây là người duy nhất có khả năng cung cấp nhiễm sắc thể Y cho con cái.

Ví dụ về gen trội và gen lặn

Hói đầu hoặc rụng tóc androgenic là một ví dụ về gen lặn. Điều này được xác định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể X, bao gồm hai alen.

Một trong những alen này, được gọi là alen G, tạo ra hói và cái còn lại (alen A) không tạo ra nó. Là alen A chiếm ưu thế so với G.

Đàn ông đòi hỏi nhiều hơn một alen G để giữ hói, vì gen nằm trên nhiễm sắc thể X và do đó không thể che dấu bằng một alen A.

Mặt khác, ngay cả khi một phụ nữ chỉ có một alen G, cô ấy sẽ không bị hói nếu các alen kia là A. Theo nghĩa này, phụ nữ cần mang cả hai alen G để phát triển rụng tóc (VAIVASUATA, 2015).