Nghiên cứu ngôn ngữ có những ứng dụng gì?

Nghiên cứu về ngôn ngữ, được hiểu là cuộc điều tra về khả năng giao tiếp của con người, đã được chứng minh là có nhiều ứng dụng. Trong số các lĩnh vực khác, kết quả của nó được áp dụng trong tâm lý học, triết học, giáo dục, giảng dạy ngôn ngữ và xã hội học. Họ cũng có một tác động quan trọng đối với các ngành như nhân học hoặc khoa học máy tính.

Trong phạm vi hành động rộng lớn này, các ứng dụng của nghiên cứu ngôn ngữ bao gồm cả phần lý thuyết và phần thực hành. Do đó, họ có thể bao gồm từ việc đăng ký tất cả các ngôn ngữ hiện có để tìm kiếm các thuộc tính chung của họ cho đến tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề cụ thể.

Mặt khác, cần lưu ý rằng nghiên cứu ngôn ngữ không phải là gần đây. Điều này quay trở lại, thậm chí, đối với Cổ vật. Kể từ đó bắt đầu cố gắng khám phá các cơ chế thu nhận và sử dụng ngôn ngữ của con người.

Ứng dụng thực tiễn của việc nghiên cứu ngôn ngữ

Truyền thông trong xã hội

Trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ này là tất cả những ứng dụng liên quan đến ngôn ngữ như một công cụ xã hội.

Nói chung, trong lĩnh vực này có các ứng dụng cả cá nhân và liên quan đến các nhóm xã hội. Trong số đó, chúng ta có thể nhấn mạnh:

 1. Chính sách lập kế hoạch và bảo vệ ngôn ngữ
 2. Ngôn ngữ và quyền văn hóa của các nền văn minh
 3. Ngôn ngữ và giao tiếp trong các nhóm xã hội: các ngành theo dân tộc, theo độ tuổi, giới tính và giai cấp
 4. Bảo tồn ngôn ngữ
 5. Ngôn ngữ và bản sắc văn hóa xã hội
 6. Tài liệu về ngôn ngữ và văn hóa liên quan

Ngôn ngữ và công nghệ truyền thông

Trong lĩnh vực ứng dụng này là những ứng dụng dựa trên khoa học kỹ thuật. Tất cả đều nhằm mục đích cho phép hoặc tạo điều kiện giao tiếp và sản xuất, xử lý và lưu trữ dữ liệu ngôn ngữ bằng phương tiện điện tử. Trong số rất nhiều ứng dụng đang phát triển, chúng ta có thể đề cập đến:

 1. Xử lý văn bản (tóm tắt, truy xuất thông tin và trích xuất văn bản)
 2. Tự động nhận dạng và tổng hợp giọng nói (ví dụ như trong thư thoại)
 3. Phần mềm dịch thuật
 4. Cải thiện nhận thức về ngôn ngữ (các thiết bị y tế như cấy ốc tai điện tử)
 5. Truyền thông trong phương tiện truyền thông mới (Internet, mạng xã hội và tương tự)
 6. Hệ thống dạy và học ngôn ngữ với sự trợ giúp của máy tính

Truyền thông giữa các cá nhân và liên văn hóa

Dòng ứng dụng này bao gồm tất cả những ứng dụng hỗ trợ giao tiếp hàng ngày. Họ ủng hộ, duy trì và giải quyết các vấn đề trong giao tiếp giữa các cá nhân và liên văn hóa. Trong nhóm các ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ này, chúng là:

 1. Quá trình giao tiếp và xã hội hóa hàng ngày
 2. Giao tiếp trong bối cảnh cộng đồng (theo cặp, trong gia đình và tại các trung tâm làm việc)
 3. Các trường hợp xung đột giao tiếp (chẩn đoán và trị liệu)
 4. Các mô hình tương tác xã hội (lịch sự, hài hước, khen ngợi và trách móc, trong số những người khác)
 5. Phân tích các mô hình văn hóa trong các bối cảnh khác nhau (chăm sóc y tế, hành chính, giáo dục và bối cảnh pháp lý)
 6. Phát triển các hình thức đào tạo liên văn hóa phù hợp
 7. Dịch và phiên dịch
 8. Giao tiếp Lingua franca (ngôn ngữ chung hoặc thương mại để giao tiếp giữa những người nói các ngôn ngữ khác nhau)

Năng lực giao tiếp cá nhân

Trong lĩnh vực ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ này là những phát hiện của những ngành học liên quan đến kiến ​​thức và kỹ năng ngôn từ. Chúng cũng bao gồm các rối loạn, mắc phải hoặc phát triển, ảnh hưởng đến giao tiếp.

Theo cùng một cách, họ khuyến khích việc tiếp thu kiến ​​thức và phát triển các kỹ năng cho các liệu pháp cần thiết. Một số ứng dụng này có liên quan đến:

 1. Tiếp thu và dạy tiếng mẹ đẻ
 2. Tiếp thu và giảng dạy ngôn ngữ thứ hai
 3. Biết chữ
 4. Chẩn đoán và điều trị rối loạn, phát triển hoặc mắc phải
 5. Thay đổi kỹ năng giao tiếp

Thần kinh học

Chi nhánh nghiên cứu ngôn ngữ này chịu trách nhiệm nghiên cứu cách thức ngôn ngữ được thể hiện trong não. Đó là, làm thế nào và nơi bộ não của con người lưu trữ kiến ​​thức về ngôn ngữ (hoặc ngôn ngữ).

Theo cùng một cách, nó nghiên cứu những gì xảy ra trong chúng khi kiến ​​thức có được và những gì xảy ra khi nó được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể đánh dấu trong nhánh này, trong số các ứng dụng khác:

 1. Cơ chế kết nối thần kinh cho phép ngôn ngữ
 2. Tính hai mặt của các kết nối như vậy trong trường hợp những người nói một số ngôn ngữ
 3. Cơ chế học tiếng mẹ đẻ trong trường hợp trẻ sơ sinh
 4. Học các ngôn ngữ khác của trẻ em
 5. Khả năng hồi phục trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương não
 6. Các trường hợp chứng khó đọc và khả năng phục hồi một phần hoặc toàn bộ

Giải cứu ngôn ngữ có nguy cơ biến mất

Các dự án liên quan đến giải cứu ngôn ngữ có nguy cơ biến mất có trong nghiên cứu ngôn ngữ là một công cụ có giá trị. Chúng được dành riêng để khám phá các cách để duy trì, bảo tồn và phục hồi các nền văn hóa đang bị đe dọa.

Với mục đích này, họ sử dụng kết hợp các phương pháp từ vựng và sư phạm áp dụng cho các nền văn minh bị đe dọa và kết hợp chúng với các thiết kế truyền thông đầy đủ. Họ có thể được trích dẫn trong số họ:

 1. Phương pháp đánh giá "sức khỏe" của các ngôn ngữ bị đe dọa biến mất
 2. Phát triển các phương pháp, mô hình và phần mềm để thu thập, bảo tồn và phục hồi các ngôn ngữ biến mất
 3. Nghiên cứu và phát triển các phương pháp sáng tạo cho tài liệu ngôn ngữ, (tạo ra từ điển và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ)
 4. Phát triển phần mềm mới và các công cụ kỹ thuật số khác để ghi chép và đẩy nhanh việc học ngôn ngữ đang gặp nguy hiểm
 5. Chiến dịch nâng cao nhận thức về các mối đe dọa đối mặt với sự đa dạng ngôn ngữ
 6. Tạo ra các nền tảng và diễn đàn để cộng đồng có mối đe dọa đối với văn hóa gốc của họ có thể chia sẻ những nỗ lực bảo tồn của họ với những người khác trong các tình huống tương tự
 7. Xác định mô hình phân phối của ngôn ngữ và mức độ nguy hiểm của ngôn ngữ

Danh tính và ngôn ngữ

Trong lĩnh vực này, nghiên cứu ngôn ngữ xem xét mối quan hệ giữa ngôn ngữ và các đặc điểm của sự đoàn kết, kháng cự và bản sắc của một nền văn hóa hoặc nhóm người. Theo cách này, loại nghiên cứu này có thể có các ứng dụng liên quan đến các chủ đề sau:

 1. Sử dụng, bối cảnh và ý nghĩa của các dấu hiệu, biểu tượng và âm thanh
 2. Mức độ nhận dạng chủng tộc được đóng góp bởi ngôn ngữ
 3. Ngôn ngữ phụ (phương ngữ) và mối quan hệ địa lý
 4. Ảnh hưởng của biến dạng ngôn ngữ đối với phần còn lại của các đặc điểm văn hóa
 5. Hệ thống ngôn ngữ tương đương
 6. Phản hồi ngôn ngữ và văn hóa
 7. Học một ngôn ngữ thứ hai và mối quan hệ với transculturization
 8. Các đặc điểm văn hóa tương tự trong các nhóm với các ngôn ngữ khác nhau

Tương tác đa ngôn ngữ

Lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ này đã có một sự bùng nổ lớn kể từ giữa thế kỷ XX. Nó có liên quan nhiều đến hiện tượng toàn cầu hóa và sự di cư ngày càng tăng. Đối mặt với những sự thật này, các lĩnh vực và ứng dụng mới của nghiên cứu ngôn ngữ được trình bày, như:

 1. Chuyển do sự thay đổi của các ngôn ngữ
 2. Từ vựng "mượn" trong quá trình giao tiếp
 3. Thiếu ngôn ngữ và "cho vay"
 4. Chuyển đổi được cải cách, chuyển giao liên quan đến lời nói, chuyển giao ám chỉ và chuyển giao anaphoric