8 yếu tố nghệ thuật quan trọng nhất

Các yếu tố của nghệ thuật là tài năng, khái niệm, trung bình, bối cảnh, tham khảo, phong cách, giá trị và thẩm mỹ. Tất cả những cái trước ảnh hưởng đến sự hình thành của nghệ thuật trong các biểu hiện khác nhau của nó.

Sáng tạo nghệ thuật có mặt trong hội họa, điêu khắc, nhà hát, khiêu vũ, văn học, kiến ​​trúc, vẽ, phim, nhiếp ảnh và âm nhạc.

Trong tất cả các biểu hiện nghệ thuật, có một quá trình sáng tạo trong đó ảnh hưởng của nghệ sĩ, bối cảnh anh ấy đắm chìm và cơ chế anh ấy sử dụng để trình bày ý tưởng của mình được thể hiện.

Nghệ thuật, trong các cạnh khác nhau của nó, đại diện cho một cách thể hiện trong đó một số biến tạo ra sự đa dạng, nhịp điệu, kết cấu và chuyển động giao tiếp; Nói tóm lại, những cảm giác và cảm xúc được tạo ra trong những người quan sát.

Mỗi biểu hiện nghệ thuật là kết quả của một bản tóm tắt các yếu tố tạo ra những gì được coi là kết quả cuối cùng hoặc tác phẩm nghệ thuật.

8 yếu tố chính của nghệ thuật

1- Tài năng

Các nguyên liệu nghệ thuật nằm trong tài năng của các tác giả hoặc thông dịch viên. Món quà này ngụ ý dễ học hoặc kiến ​​thức có được thông qua công việc trên một số ngành học nhất định.

Không phải tất cả mọi người đều có tài năng tự nhiên để hoạt động dễ dàng khi thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật.

Mặt khác, một nhóm khác phát triển tiềm năng này dựa trên sự chuẩn bị liên tục và kiên trì.

2- Khái niệm

Nó bao gồm các chủ đề hoặc ý tưởng mà nghệ sĩ muốn truyền tải; đó là thông điệp về công việc của anh ấy Nghệ thuật là rỗng nếu nó không liên quan đến một nền tảng trí tuệ hoặc cảm xúc.

Một tác phẩm nghệ thuật không có ý nghĩa không truyền cảm xúc cho người xem và do đó, không có tác động đến xã hội.

3- Trung bình

Nó được hiểu là cơ chế được lựa chọn để cụ thể hóa ý tưởng hoặc khái niệm của công việc.

Ví dụ, trong bản vẽ, phương tiện biểu đạt sẽ là bút chì hoặc than và mảnh giấy.

4- Bối cảnh

Các nghệ sĩ được đắm chìm trong một bối cảnh xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa cụ thể. Do đó, tính cách của các nghệ sĩ bị thiên vị bởi môi trường đa dạng này. Ảnh hưởng này rất dễ nhận biết trong các tác phẩm của ông.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng bối cảnh bao gồm tình huống, địa điểm và thời gian mà nghệ sĩ phát triển quá trình sáng tạo của mình.

5- Tham khảo

Các tài liệu tham khảo đề cập đến cảm hứng chính của nghệ sĩ. Nhiều thiên tài sáng tạo đã bị ảnh hưởng bởi phong cách, kỹ thuật, khái niệm hoặc thực hiện của các nhà triển lãm nghệ thuật lớn.

Một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc thường bị ảnh hưởng bởi một tác phẩm khác, đến lượt nó được giải thích lại; từ phân tích mới này, một đề xuất sáng tạo thậm chí tốt hơn có thể xuất hiện.

6- Phong cách

Phong cách nghệ thuật mà mỗi nghệ sĩ in trong các tác phẩm của mình là một con dấu ướt trên kết quả cuối cùng.

Phong cách được đưa ra bởi sự đồng nhất của các quan niệm trí tuệ, triết học, tinh thần và thậm chí cả địa lý.

Tùy thuộc vào kỷ luật nghệ thuật, có phong cách khác nhau. Ví dụ, nghệ thuật Phục hưng đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử hội họa và điêu khắc trong thế kỷ XVI.

8- Giá trị

Yếu tố này đề cập đến giá trị gia tăng hoặc đặc biệt của từng tác phẩm nghệ thuật. Giá trị là một yếu tố được người xem cảm nhận, khiến nó trở nên chủ quan và phụ thuộc vào sự đánh giá của người quan sát.

9- Thẩm mỹ

Thẩm mỹ là một đặc tính nội tại trong tất cả các biểu hiện nghệ thuật, bằng cách này hay cách khác.

Kiểu thể hiện này thường được đóng khung trong lĩnh vực làm đẹp và hài hòa. Điều đáng chú ý là nhận thức về cái đẹp khác nhau tùy thuộc vào mỗi người quan sát.