Triết học có nguồn gốc như thế nào?

Nguồn gốc của triết học bắt nguồn từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên, ở Hy Lạp cổ đại. Về mặt từ nguyên học, từ triết học xuất phát từ gốc Hy Lạp philosophia, có nghĩa là tình yêu và trí tuệ tương ứng.

Bản dịch theo nghĩa đen của nó là tình yêu khôn ngoan, nhưng theo nghĩa rộng nhất của nó, triết học được dành riêng cho việc nghiên cứu cả những câu hỏi cơ bản nhất và sâu sắc nhất về sự tồn tại của con người.

Nhà tư tưởng đầu tiên tự gọi mình là triết gia là Pythagoras, mặc dù ông chắc chắn không phải là người đầu tiên cố gắng tìm câu trả lời cho những bí ẩn lớn lao.

Nguồn gốc của triết học: từ huyền thoại đến logo

Trước khi xuất hiện triết học, cả hai sự kiện tự nhiên và con người đều tìm thấy những lời giải thích thần thoại.

Cho đến thế kỷ thứ sáu, thần thoại đã bắt nguồn từ phong tục và truyền thống của các dân tộc cổ đại.

Những câu chuyện thần thoại phục vụ để đưa ra lời giải thích về thời gian, hiện tượng tự nhiên, nguồn gốc của loài người, những bí ẩn của sự sống và cái chết, trong số những người khác. Chúng cũng là một cách để bảo tồn các sự kiện lịch sử.

Việc chuyển từ huyền thoại sang logo đã không xảy ra tự phát hoặc ngay lập tức. Các nhà triết học ban đầu đã sửa đổi và mở rộng hình thức của nhiều giả định thần thoại liên quan đến nguồn gốc của vũ trụ, con người và vai trò của ông trong sơ đồ vũ trụ học lớn.

Logo từ Hy Lạp có nghĩa là trật tự, từ và lý do. Nó được sử dụng để chỉ ra một lời giải thích hợp lý, phi thần thoại.

Heraclitus là nhà triết học đầu tiên sử dụng thuật ngữ này để chỉ nguyên tắc vũ trụ tổ chức và ra lệnh cho thế giới.

Nguyên tắc này có sức mạnh để điều chỉnh sự ra đời và suy tàn của vạn vật trên thế giới.

Sau đó, Stoics đã phát triển khái niệm này, quan niệm nó là nguyên tắc mang lại sự sống và trật tự cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Nguồn gốc của triết học: nhà triết học đầu tiên

Nhà triết học Hy Lạp Thales of Miletus được coi là nhà triết học và cha đẻ đầu tiên của triết học phương Tây.

Ông sinh ra ở Miletus ở khu vực châu Á, vào khoảng giữa năm 620-625 trước Công nguyên. Nhà triết học này đã có những đóng góp to lớn không chỉ cho sự phát triển của triết học mà còn cho khoa học.

Bằng cách bỏ qua thần thoại để giải thích các hiện tượng tự nhiên hoặc sự tồn tại, ông đã khánh thành một truyền thống mới cách mạng hóa cách thức hình thành thế giới. Ngoài ra, ông đã hợp tác với sự phát triển của phương pháp khoa học khi đề xuất các giả thuyết.

Nhà triết học tự nhiên đầu tiên này đã đề xuất câu trả lời cho một loạt các câu hỏi về hành tinh Trái đất, chẳng hạn như hình dạng và kích thước của nó, làm thế nào nó được duy trì, nguyên nhân của trận động đất và những người khác.

Ông cũng suy đoán về mặt trời và mặt trăng. Những đề xuất này là nguồn gốc của những phỏng đoán khoa học về các hiện tượng tự nhiên.

Công lao to lớn của nó nằm ở chỗ các lý thuyết và lập luận của nó có thể bị bác bỏ. Những giải thích của ông về các hiện tượng tự nhiên là duy vật và không phải là thần thoại hay thần học. Ngoài ra, các giả thuyết của họ là hợp lý và khoa học.

Nguồn gốc của triết học: tiền Socrates

Những người tiền Socrat là những nhà triết học đi trước tư tưởng của Socrates. Chúng tập trung vào suy đoán về nguyên tắc vật chất của tự nhiên.

Do đó, theo truyền thống do Thales of Miletus khởi xướng, họ đã sử dụng lý do để giải thích vũ trụ và hoạt động của nó.