10 đặc điểm của văn bản trưng bày chính

Một số đặc điểm của các văn bản giải trình quan trọng nhất là chúng duy trì sự tập trung, trình bày các sự kiện, so sánh và tương phản, và xác định nguyên nhân và hiệu ứng.

Văn bản tiếp xúc là một loại văn bản thông tin cung cấp thông tin thực tế về một chủ đề bằng cách sử dụng ngôn ngữ tổ chức rõ ràng, không tường thuật. Ngoài ra, các văn bản giải trình có cấu trúc với chủ đề chính và thông tin hỗ trợ.

Các văn bản giải trình được sử dụng để thông báo, giải thích, mô tả hoặc xác định chủ đề của tác giả đối với người đọc. Chúng thường là về các chủ đề chưa biết trong đó thông tin được cung cấp bởi người viết gây khó khăn cho việc dự đoán kết thúc của nội dung được trình bày.

Các sự kiện làm cho văn bản dày đặc hơn và các giải thích có ý nghĩa không rõ ràng có thể không liên quan đến cuộc sống hoặc sở thích của tác giả vì mục đích của nó là để giải thích hoặc thuyết phục người đọc về một chủ đề cụ thể.

Các văn bản tiếp xúc đóng một vai trò cơ bản trong giáo dục hiện đại và nhằm mục đích thông báo và làm cho việc học dễ dàng và năng động hơn cho học sinh tiểu học và trung học.

Các đặc điểm chính của văn bản giải trình

Trong hơn 60 năm qua, việc đọc hiểu đã chuyển trọng tâm từ việc thành thạo các kỹ năng và kỹ năng phụ được học theo cách tự động sang tập trung vào các chiến lược học tập có thể thích ứng, linh hoạt và quan trọng nhất là kiểm soát độc giả (Dole, Duffy, Roehler và Pearson, 1991).

Một trong những chiến lược hiệu quả nhất mà có một dòng nghiên cứu và thực hành là đào tạo sinh viên về kiến ​​thức về cấu trúc văn bản để tạo điều kiện cho họ hiểu về các văn bản lưu trữ.

Người đọc ở mọi lứa tuổi nên biết về cấu trúc văn bản nếu họ muốn thành công hơn (Meyer, 2003). Cấu trúc hoặc tổ chức của văn bản là bố trí các ý tưởng và mối quan hệ giữa các ý tưởng (Armbruster, 2004).

Những người đọc không quen thuộc với cấu trúc văn bản gặp bất lợi vì họ không tiếp cận việc đọc với bất kỳ loại kế hoạch đọc nào (Meyer, Brandt và Bluth, 1980).

Tuy nhiên, những người đọc quen thuộc với cấu trúc văn bản mong muốn thông tin được phát triển theo những cách nhất định (Nhóm nghiên cứu đọc RAND, 2002).

Đầu tiên học sinh học cách đọc các cấu trúc văn bản tự sự, đó là các cấu trúc tương tự như câu chuyện tạo điều kiện cho việc học đọc của chúng.

Do đó, sinh viên vào trường có ý thức về các cấu trúc kể chuyện khi chúng xuất hiện trong các văn bản.

Trong suốt những năm học, kiến ​​thức về cấu trúc văn bản của họ sẽ tăng lên khi họ thay đổi dần dần từ việc đọc một câu chuyện hoặc một văn bản không thường xuyên sang đọc thông tin (Lorch & Lorch, 1996).

Ở lớp ba, và rõ ràng là ở lớp bốn, có một sự thay đổi đáng chú ý trong việc đọc các văn bản để biết thông tin, thông tin thường dày đặc và được viết trong các đoạn dài (Gillet, Temple và Crawford, 2004).

Theo Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia, năm 2009, không có sự khác biệt đáng kể trong hoạt động của học sinh lớp bốn giữa các nhóm trong một nghiên cứu được thực hiện. Một phần của điều này có thể là do tính không hiệu quả của các kỹ thuật giảng dạy hiện tại được áp dụng trong các lớp đọc.

Giáo viên đọc có thể tìm thấy cấu trúc của văn bản lưu trữ một kỹ thuật hiệu quả để cải thiện trung bình hiệu suất đọc.

Cấu trúc và ngôn ngữ

Các văn bản tiếp xúc có thể bao gồm các chủ đề như thông tin lịch sử, khoa học hoặc kinh tế.

Thông tin được trình bày với cấu trúc văn bản tổ chức rõ ràng bao gồm nhưng không giới hạn ở: mô tả, niên đại, so sánh, nguyên nhân / hiệu ứng, vấn đề / giải pháp.

Ngôn ngữ trong văn bản lưu trữ là chính xác, cụ thể cho chủ đề và bao gồm từ vựng tên miền cụ thể để giải thích các khái niệm và thông tin.

Các thuật ngữ mơ hồ không được sử dụng và cũng không có các cuộc thảo luận chuyên sâu về các chủ đề khác ngoài chủ đề chính. Ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản, dễ hiểu ngay cả đối với những độc giả ít nổi bật hơn.

Nội dung

Văn bản giải trình thường bao gồm các công cụ tổ chức như mục lục, tiêu đề, chỉ mục, bảng chú giải, hướng dẫn phát âm, phụ lục, trong số những thứ khác.

Bao gồm các tính năng văn bản hỗ trợ hoặc nâng cao văn bản, chẳng hạn như hình ảnh, hình minh họa, phụ đề, đồ họa, biểu đồ, bảng, biểu đồ và lịch trình.

Chỉ trình bày sự thật

Không có ý kiến ​​cá nhân nên được trình bày về chủ đề này. Viết tiếp xúc làm giảm nhiệm vụ của bạn để thu thập thông tin và sự kiện phù hợp hỗ trợ cho tuyên bố của một luận án. Loại văn bản này yêu cầu giải thích chi tiết.

Tác giả của một văn bản lưu trữ phải cho rằng người đọc không biết gì về chủ đề này, vì vậy mọi thứ nên được viết chi tiết, bao gồm cả những điều có vẻ rõ ràng.

Duy trì sự tập trung

Đặc điểm quan trọng nhất của một văn bản giải trình hiệu quả là vẫn tập trung vào chủ đề mà không đi lang thang trong các vấn đề khác.

Bạn cũng nên tránh giải thích bằng lời nói và thông tin bổ sung không liên quan sẽ không dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về chủ đề này.

So sánh và tương phản

Một trong những phương pháp để viết lưu trữ là thảo luận về sự tương đồng và khác biệt giữa hai người, đối tượng hoặc địa điểm.

Bạn không cần liệt kê tất cả các điểm tương đồng và đặc điểm khác nhau, chỉ cần chọn những điểm quan trọng nhất để phân biệt một người hoặc vật cụ thể.

Xác định nguyên nhân và ảnh hưởng

Giải thích cách mọi thứ ảnh hưởng lẫn nhau. Bạn có thể bắt đầu bằng cách giới thiệu một thực tế nhất định và sau đó liệt kê và phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó.

Mô tả quá trình

Một loại văn bản khác, cái gọi là văn bản hoặc bài luận quy trình, cung cấp các hướng dẫn chi tiết về cách làm một cái gì đó.

Trước khi bắt đầu viết, bạn phải thu thập tất cả các thông tin cần thiết bởi vì bạn cần phải là một chuyên gia trong chủ đề đó để hướng dẫn người đọc của bạn một cách thích hợp.

Đưa ra một định nghĩa

Một trong những số liệu trong văn bản giải trình là để giải thích ý nghĩa của một từ hoặc thuật ngữ cụ thể.

Bạn có thể chọn bất kỳ đối tượng để kiểm tra chặt chẽ, có thể là một sinh vật sống (một bông hoa hoặc một con vật) hoặc một khái niệm trừu tượng (tình bạn hoặc tình yêu).

Tìm một giải pháp

Bạn có thể chỉ ra một vấn đề trong phần giới thiệu và sau đó đưa ra các giải pháp khả thi của bạn trong các đoạn của cơ thể.

Bạn cũng có thể đặt câu hỏi và sau đó cung cấp câu trả lời chi tiết cho nó.

Tuân thủ cấu trúc của 5 đoạn

Cấu trúc tiêu chuẩn nên được sử dụng: phần giới thiệu chứa luận điểm luận án, ba đoạn thân bài giải thích luận điểm và kết luận khẳng định lại ý chính.