Mối quan hệ kinh nghiệm là gì?

Các mối quan hệ của kinh nghiệm là những người trong đó các cá nhân hành động dựa trên bản thân họ, bản sắc văn hóa và sinh học của họ. Họ cũng hiểu các hành động và tương tác họ thực hiện trong môi trường tự nhiên và xã hội của họ và cách họ đáp ứng mong muốn và nhu cầu của họ.

Những mối quan hệ kinh nghiệm này diễn ra trong các nhóm xã hội, được hình thành, cấu trúc và tương tác theo các giá trị đạo đức và đạo đức, niềm tin, chuẩn mực và lợi ích chung.

Cấu trúc xã hội, lần lượt, được tổ chức xung quanh các quan hệ xã hội của sản xuất và tiêu dùng, quan hệ quyền lực và các mối quan hệ kinh nghiệm.

Kinh nghiệm là gì?

Thuật ngữ kinh nghiệm, xuất phát từ kinh nghiệm Latin, có nghĩa là để xác minh, đã chứng kiến, biết hoặc cảm thấy. Đó là một dạng kiến ​​thức được tạo ra từ kinh nghiệm hoặc quan sát.

Kinh nghiệm cũng đề cập đến việc thực hành kéo dài cung cấp đủ kỹ năng để làm một việc gì đó, cho một sự kiện được sống bởi một cá nhân hoặc tập thể và kiến ​​thức chung có được từ các tình huống sống.

Kinh nghiệm là một hành động và thực hành lâu dài, mà cá nhân tự tập thể dục hàng ngày. Nó được xác định bởi sự tương tác của bản sắc văn hóa và sinh học của họ trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên hoặc xã hội của họ.

Đặc điểm của mối quan hệ kinh nghiệm

Các mối quan hệ của kinh nghiệm có thể được định nghĩa là những hành động trong đó cá nhân hành động theo chính mình trong mối quan hệ và mối quan hệ với bản sắc văn hóa và sinh học của họ.

Những hành động và tương tác này được thực hiện trong môi trường tự nhiên và xã hội của họ. Họ liên kết như nhau với cách các cá nhân thỏa mãn mong muốn và nhu cầu của họ trong xã hội.

Con người hàng ngày xây dựng và tích lũy kinh nghiệm, trong khi họ cam chịu sự thỏa mãn không ngừng của nhu cầu và mong muốn của họ.

Kinh nghiệm này được cấu trúc xung quanh các mối quan hệ tình dục hoặc giới tính, đã được tổ chức trong lịch sử xung quanh gia đình và được đặc trưng cho đến nay bởi sự chiếm ưu thế của đàn ông so với phụ nữ và trẻ em.

Mối quan hệ gia đình và tình dục là nền tảng mà hệ thống nhân cách mà cá nhân phát triển nghỉ ngơi.

Về bản chất, tính cách là sự cá nhân hóa các mối quan hệ xã hội trong tâm trí của mỗi cá nhân, tương tác với các đặc điểm sinh học của não.

Các cá nhân trong quá trình xã hội hóa cũng phát triển mối quan hệ quyền lực và mối quan hệ sản xuất

Các loại kinh nghiệm

-Sensorial: là những người được cảm nhận thông qua năm giác quan. Ví dụ, mùi và cảm giác ẩm ướt trong cơ thể chúng ta khi mưa rơi

-Sentimental: những trải nghiệm tình cảm với những người thân yêu của chúng ta, cha mẹ, con cái, anh em, chồng / vợ. Chẳng hạn, cảm giác buồn bã khi người thân qua đời.

- Trí thức: hiểu những kinh nghiệm sáng tạo và nhận thức. Ví dụ: Những gì chúng ta nghĩ khi tưởng tượng một tình huống, đọc một cuốn sách, vv

-Hành động: Các triết gia nói rằng loại kinh nghiệm này là chính và nhiều người hơn, bởi vì nó đề cập đến hành động của con người trong quá trình học tập xã hội của mình

-Relationships: Chúng có được khi cá nhân có liên quan đến những người khác trong nhóm xã hội.