Áp suất thủy tĩnh là gì?

Áp suất thủy tĩnh được tạo ra bởi một chất lỏng khi nghỉ, không giống như áp suất của chất lỏng đang chuyển động, được gọi là áp suất thủy động lực.

Nó là một tài sản có tầm quan trọng lớn trên thế giới, vì một phần lớn của trái đất bao gồm vật chất ở trạng thái lỏng.

Áp suất này tồn tại do trọng lượng của chất lỏng khi nghỉ ngơi. Bất kỳ chất lỏng nào nằm trong một thùng chứa đều tạo ra áp lực ở đáy và các cạnh chứa nó.

Đặc điểm của áp suất thủy tĩnh

Áp suất này là thứ được tạo ra bên trong bất kỳ khối lượng hoặc vật chất nào ở trạng thái lỏng do trọng lượng của chất lỏng trong cơ thể ngập nước.

Một cách để thể hiện áp lực nói trên trong một công thức là bằng cách đánh giá áp suất của chất lỏng trên cơ thể ngập nước, ở một độ cao cụ thể của chất lỏng.

Áp suất thủy tĩnh của chất lỏng trong bình chứa của nó gây ra một lực vuông góc với các cạnh hoặc thành của bình chứa nói trên, bất kể hướng của nó là hướng nào.

Áp suất này sẽ phụ thuộc vào mật độ và chiều cao của chất lỏng hoặc chất lỏng có liên quan đến điểm mà nó được đo.

Chất lỏng là gì?

Một thành phần cơ bản trong đo áp suất thủy tĩnh là chất lỏng. Chất lỏng có thể được định nghĩa là một chất có khả năng chảy hoặc chạy.

Nó có thể được chia thành chất lỏng hoặc chất khí, khác nhau bởi mật độ của chúng. Mật độ được tính bằng cách chia giá trị khối lượng của một cơ thể với thể tích chiếm bởi cơ thể đó.

Sự khác biệt giữa chất lỏng và chất khí

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng các khí thường có xu hướng chiếm toàn bộ thể tích của vật chứa mà chúng được đặt, trong khi các chất lỏng được đúc vào thùng chứa nhưng không bao phủ toàn bộ thể tích của chúng.

Ngoài ra, khí dễ tính toán hơn, vì người ta biết rằng khối lượng và mật độ của chúng thay đổi tùy thuộc vào áp suất mà chúng đang ở.

Mặt khác, chất lỏng không dễ hiểu lắm, vì khối lượng và mật độ của chúng không đổi ở một nhiệt độ nhất định.

Nguyên lý của Archimedes và áp suất thủy tĩnh

Archimedes of Syracuse là một nhà toán học, vật lý học, nhà thiên văn học và nhà phát minh người Hy Lạp được coi là một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử cổ điển.

Nó nổi tiếng thế giới vì đã thiết kế các máy móc cải tiến như vũ khí bao vây và vít Archimedes. Đối với thế giới vật lý có liên quan, Archimedes tập trung nghiên cứu của mình đối với thủy tĩnh.

Nguyên lý của Archimedes, còn được gọi là định luật thủy tĩnh, nói rằng "một cơ thể chìm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lỏng khi nghỉ ngơi, trải qua một lực đẩy thẳng đứng và hướng lên bằng trọng lượng của khối lượng chất lỏng mà nó bị bong ra".

Điều này có nghĩa là mọi cơ thể chìm hoàn toàn hoặc một phần trong chất lỏng tĩnh, sẽ cảm thấy bị áp lực với một lực tương tự như trọng lượng của thể tích chất lỏng đã bị dịch chuyển bởi cùng một cơ thể.

Liên quan đến áp suất thủy tĩnh, có thể nói rằng ở một độ sâu nhất định, áp suất cho biết sẽ bằng với mật độ của chất lỏng do gia tốc trọng trường.