Các sinh vật quang hợp là gì?

Các sinh vật quang hợp là những sinh vật có khả năng thu năng lượng mặt trời và sử dụng nó để sản xuất các hợp chất hữu cơ. Quá trình chuyển đổi năng lượng này được gọi là quang hợp.

Những sinh vật này có thể tự chế biến thức ăn dựa trên năng lượng mặt trời. Trong số này là thực vật bậc cao, một số chất bảo vệ và vi khuẩn, có thể chuyển đổi carbon dioxide thành các hợp chất hữu cơ và giảm nó thành carbohydrate.

Năng lượng cần thiết cho quá trình này xảy ra là từ ánh sáng mặt trời, thúc đẩy hoạt động của các sinh vật quang hợp để sản xuất các hợp chất hữu cơ và carbohydrate, được sử dụng bởi các tế bào dị dưỡng làm nguồn năng lượng.

Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các loại thực phẩm được tiêu thụ hàng ngày và nhiên liệu hóa thạch có trong tự nhiên, là sản phẩm của quá trình quang hợp.

Các sinh vật quang hợp được coi là nhà sản xuất chính trong chuỗi chiến lợi phẩm, vì trong số đó có những sinh vật tạo ra oxy, là thực vật xanh, tảo và một số vi khuẩn.

Nhưng cũng có những sinh vật quang hợp và không tạo ra oxy, trong số đó có vi khuẩn tím sunphurous và vi khuẩn lưu huỳnh màu xanh lá cây.

Quang hợp là gì và các sinh vật quang hợp là gì?

Quang hợp là quá trình thực vật, một số loại tảo và vi khuẩn có thể tạo ra glucose và oxy, lấy carbon dioxide và nước từ môi trường. Năng lượng cần thiết cho quá trình này xảy ra đến từ ánh sáng mặt trời.

Như đã thấy trong hình ảnh, nhà máy lấy carbon dioxide ra khỏi môi trường, và với sự tham gia của ánh sáng mặt trời và nước, trả lại oxy cho môi trường.

Các tầng trên

Thực vật phía trên là thực vật được gọi là thực vật có mạch hoặc tracheophyte, vì chúng có các mô để dẫn nước qua chúng và các loại khác cho phép đi qua các sản phẩm của quang hợp.

Những cây này có trong lá của chúng, các cấu trúc được gọi là lục lạp, có sắc tố gọi là diệp lục, chúng hấp thụ ánh sáng mặt trời và chịu trách nhiệm cho quá trình quang hợp.

Các thực vật bậc cao, cũng như một số loại vi khuẩn, được gọi là nhà sản xuất chính, vì chúng có khả năng sản xuất các chất hữu cơ như glucose, bắt đầu vô cơ (carbon dioxide) thông qua quá trình quang hợp.

Những nhà sản xuất này được gọi là sinh vật tự dưỡng và đại diện cho điểm khởi đầu cho sự lưu thông các chất dinh dưỡng và năng lượng trong chuỗi chiến lợi phẩm, vì carbohydrate và các hóa chất khác mà chúng sản xuất làm thức ăn cho người tiêu dùng chính là động vật ăn cỏ.

Rong biển

Cũng giống như thực vật bậc cao, những sinh vật này là sinh vật nhân chuẩn, nghĩa là chúng là những sinh vật có tế bào có nhân và bào quan trong màng của chúng. Nhiều trong số các loài tảo này là đơn bào, nhưng đôi khi chúng có thể tạo thành các khuẩn lạc lớn và hoạt động giống như thực vật.

Trong số các cấu trúc có các sinh vật nhân chuẩn này, có lục lạp, là các tiểu đơn vị có tổ chức với vai trò chính là thực hiện quá trình quang hợp, như trong thực vật, diệp lục thu năng lượng từ ánh sáng mặt trời để chuyển đổi năng lượng và lưu trữ nó.

Vi khuẩn lam

Vi khuẩn lam, là sinh vật nhân sơ, điều này có nghĩa là chúng là sinh vật đơn bào không có nhân, nhưng có thể cư xử giống như các sinh vật thực hiện quang hợp.

Mặc dù chúng không chứa các bào quan như các tế bào của tảo, nhưng chúng có một hệ thống bên ngoài kép và một bên trong có màng thylakoid, vì vậy chúng có thể tiến hành quang hợp.

Những sinh vật này có thể tạo ra oxy từ các phản ứng quang hợp của chúng, bởi vì chúng sử dụng nước như một nhà tài trợ điện tử, không giống như các sinh vật vi khuẩn khác, thực hiện một loại quang hợp gọi là anoxigena.

Vi khuẩn tím lưu huỳnh

Chúng là những sinh vật có sự trao đổi chất rất linh hoạt, vì chúng có thể sử dụng nhiều loại hợp chất để thu được electron và mặc dù chúng không tạo ra oxy trong các phản ứng quang hợp của chúng, chúng không gặp vấn đề gì để tồn tại nếu không có oxy.

Trong trường hợp điều kiện môi trường thuận lợi cho sự thay đổi chuyển hóa của chúng thành lối sống quang hợp, chúng bắt đầu thêm nhiều lớp hơn vào hệ thống màng tế bào chất của chúng, để sau đó chúng chuyển thành màng tế bào, cần thiết cho quang hợp xảy ra.

Vi khuẩn xanh lưu huỳnh

Loại vi khuẩn này không có khả năng di động, nhưng chúng có thể có nhiều dạng, trong đó có dạng xoắn ốc, hình cầu hoặc hình gậy. Chúng nằm dưới đáy đại dương và sống sót khi thiếu ánh sáng và gió ấm.

Những vi khuẩn này, thực hiện quá trình quang hợp trong màng plasma của nó, mà không gây ra bất kỳ thay đổi nào đối với nó, vì chúng có các túi để điều chỉnh độ sâu của chúng và do đó đạt được ánh sáng tốt hơn và sử dụng lưu huỳnh làm chất cho điện tử, quá trình quang hợp của nó là anoxigenic.

Vi khuẩn Heliobacteria

Chúng là những vi khuẩn phát quang anoxigenic mà phát hiện gần đây. Chúng có chứa vi khuẩn diệp lục g, là một sắc tố độc quyền cho loài của chúng, cho phép chúng hấp thụ các tần số khác nhau không giống như các sinh vật quang hợp khác.

Chúng là những vi khuẩn gram dương và là những vi khuẩn duy nhất có khả năng thực hiện quang hóa. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng hình thành endospores. Chúng là quang điện, vì chúng thu được năng lượng của ánh sáng mặt trời, nhưng carbon được lấy độc quyền từ các nguồn hữu cơ, và chúng là kỵ khí.

Phải xem xét rằng sự sống trên trái đất phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng mặt trời, được chuyển hóa thành glucose và oxy thông qua quá trình quang hợp, chịu trách nhiệm sản xuất tất cả các chất hữu cơ.

Chất hữu cơ này có mặt trong thành phần của thực phẩm được tiêu thụ hàng ngày, trong nhiên liệu hóa thạch như dầu, cây và nguyên liệu thô được sử dụng trong các ngành công nghiệp.

Quá trình quang hợp là cần thiết cho sự sống tồn tại trên trái đất, vì không có sự sản sinh oxy được tiết ra qua lỗ chân lông của lá cây, không chắc là sự trao đổi chất của động vật có thể áo choàng

Đó là lý do tại sao người ta nói rằng quang hợp là một quá trình có ý nghĩa sâu rộng, bởi vì giống như thực vật, con người và các động vật khác phụ thuộc vào glucose được tạo ra trong quá trình này như một nguồn năng lượng. Do đó tầm quan trọng của các sinh vật quang hợp.