4 nguyên nhân chính của sự giác ngộ

Nguyên nhân của Khai sáng là, trong số những người khác, phản ứng đối với các xã hội mà tôn giáo là trên hết, suy nghĩ về tầm quan trọng của con người đối với vị thần hoặc các cuộc chiến của tôn giáo đã tàn phá châu Âu trong nhiều năm .

Có thể nói rằng Khai sáng là người thừa kế của thời Phục hưng, khi sự phục hồi của Lý trí bắt đầu. Khai sáng, hay Khai sáng, là một phong trào văn hóa và triết học diễn ra ở châu Âu trong suốt thế kỷ thứ mười tám và đầu thế kỷ mười chín., tùy theo quốc gia.

Điểm chính của phong trào này là sự vượt trội của lý trí con người so với niềm tin tôn giáo. Bên cạnh đó, nó phát triển về mặt chính trị đòi hỏi một xã hội bình đẳng hơn. Các cuộc cách mạng tiếng Anh và tiếng Pháp là con gái của suy nghĩ này.

Nguyên nhân chính của sự ra đời của Khai sáng

Sau nhiều thế kỷ mù mờ của thời Trung cổ, trong đó tôn giáo và Thiên Chúa ở trên con người, Phục hưng mang đến không khí mới của xã hội châu Âu.

Ngay cả khi không phá vỡ các cấu trúc trước đó, một phần của các ý tưởng Aristote đã được phục hồi và Lý do bắt đầu đạt được tầm quan trọng.

Các cuộc chiến tranh tôn giáo phát triển ở Pháp và một phần của châu Âu trong thế kỷ mười sáu và mười bảy, cũng làm cho các tầng lớp xã hội nhất định bắt đầu mệt mỏi về sự vượt trội của mọi thứ tôn giáo.

1- Xuất hiện trí thức và giai cấp tư sản

Cấu trúc của các tầng lớp xã hội vẫn còn cứng nhắc trong nhiều thế kỷ bắt đầu thay đổi từng chút một. Sự xuất hiện của giai cấp tư sản, với các phương tiện kinh tế, làm thay đổi cán cân quyền lực.

Trường hợp trước đây chỉ có tầng lớp thượng lưu, giáo sĩ và tầng lớp thấp hơn, bây giờ tìm thấy một diễn viên mới cũng bắt đầu xem xét sự cần thiết phải thay đổi.

Theo cách này, những người trí thức xuất hiện, những người tuyên bố sẽ có tầm quan trọng lớn hơn đối với con người và những người không chấp nhận sự ưu tiên của tôn giáo và Giáo hội. Điều này dẫn đến một phong trào chính trị và triết học lớn.

2- Lý do chống lại niềm tin vào khoa học

Sau một thời gian dài mà khoa học bị tôn giáo đe dọa, coi nhiều cuộc điều tra là dị giáo, những người như Newton hay Locke ở Anh bắt đầu phát triển ý tưởng của họ.

Theo cách này, con người nhận ra rằng anh ta có thể bắt đầu giải thích vũ trụ mà không cần dùng đến Faith, điều này mang lại cho anh ta một khả năng tư duy tuyệt vời.

Giáo hội không còn cần thiết để biết những gì đang xảy ra, nhưng những lời giải thích hợp lý xuất hiện cho những sự kiện xảy ra.

Cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến cái gọi là Encyclopedism. Đây là dự án lớn được phát triển ở Anh đầu tiên, và sau đó là ở Pháp.

Các tác giả như Diderot, Voltaire hay D'Alembert cố gắng vứt bỏ mọi kiến ​​thức để mọi người có thể đọc được tại thời điểm đó.

3- Chất thải giáo hội

Các chi phí gây ra bởi Cuộc chiến tôn giáo, cộng với một trong những tổ chức tôn giáo, đã gây ra sự bất ổn lớn giữa những người giác ngộ đầu tiên.

Vào thời điểm mà một bộ phận lớn dân chúng đang chết đói hoặc sống trong điều kiện siêu phàm, chi phí của Hồng y, Giám mục và các tôn giáo khác được coi là phi đạo đức.

4- Thay đổi thế giới quan

Khai sáng không chỉ ảnh hưởng đến khoa học và triết học trong trừu tượng, mà còn thay đổi tầm nhìn về thế giới nên như thế nào. Các tác giả như Montesquieu, Rousseau hay Voltarie bắt đầu đưa ra giả thuyết về những thay đổi trong xã hội để chấm dứt sự bất bình đẳng.

Với một số khác biệt giữa họ, nếu họ đồng ý rằng Đức tin và Giáo hội đã góp phần làm cho dân chúng không biết gì và do đó, dễ quản lý hơn.

Bằng cách đặt cược vào Lý trí, họ giả vờ rằng bất kỳ ai cũng là chủ nhân của số phận của họ và khái niệm cách mạng mà mọi người sinh ra đều bình đẳng bắt đầu xuất hiện.

Những ý tưởng này sẽ phát triển qua nhiều năm để dẫn đến Cách mạng Pháp. Ở đó, khẩu hiệu Tự do, Bình đẳng và Tình huynh đệ và đặt Lý trí và con người vào niềm tin tôn giáo, sẽ trở thành số mũ lớn nhất của Khai sáng.

Bài viết quan tâm

Hậu quả của Khai sáng.