Tầm quan trọng của những đóng góp của Darwin: 5 lý do

Tầm quan trọng của những đóng góp của Darwin nằm ở chỗ ông đã đưa ra một lời giải thích khoa học cho sự tiến hóa của loài người và các động vật khác và cho sự tồn tại của sự đa dạng của các sinh vật sống trên hành tinh.

Charles Robert Darwin là một nhà tự nhiên học và nhà khoa học người Anh có ảnh hưởng lớn trong thời đại của ông, người đã đề xuất ý tưởng tiến hóa sinh học thông qua cái mà ông gọi là "chọn lọc tự nhiên".

Những định đề này đã được trưng bày vào năm 1859 trong tác phẩm nổi tiếng nhất của ông " Nguồn gốc của loài " được hình thành bởi những kết luận được đưa ra sau nhiều quan sát về tự nhiên và giải thích thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên.

Darwin tin rằng tất cả sự sống trên trái đất (đa dạng sinh học), đi xuống và phát triển từ một tổ tiên chung. Hơn nữa, mỗi loài được tạo thành từ các cá thể khác nhau đôi chút (tính biến đổi) đối với nhiều đặc điểm của chúng.

Xu hướng tự nhiên của loài là tăng số lượng qua các thế hệ, nhưng các yếu tố như bệnh tật, săn mồi, nguyên tắc dân số, nguồn lực hạn chế, tạo ra một cuộc đấu tranh sinh tồn giữa các thành viên cùng loài.

Tất cả cuộc đấu tranh này góp phần vào những thay đổi nhỏ xảy ra ở một số cá nhân trong dân số qua các thế hệ và dần dần.

Những biến thể này sẽ mang lại cho họ một lợi thế nhỏ, chẳng hạn như: các biến thể cho phép truy cập tài nguyên hiệu quả hơn hoặc tốt hơn, khả năng chống lại bệnh tật cao hơn, thành công hơn trong việc tránh ăn thịt, v.v.

Quá trình trong đó các cá thể cùng loài thích nghi tốt hơn với môi trường của chúng sẽ có xu hướng sống sót tốt hơn và để lại nhiều con cái hơn là cái mà Darwin gọi là "Chọn lọc tự nhiên".

Những đóng góp của Charles Darwin

Những đóng góp của Charles Darwin cho khoa học rất nhiều và đa dạng. Trong số đó có thể kể đến:

• Môi trường là một yếu tố góp phần vào cơ chế chọn lọc tự nhiên.

• Quần thể (nhóm các cá thể cùng loài) được tạo thành từ các cá thể có các đặc điểm khác nhau.

• Chỉ những người thích nghi tốt hơn với môi trường tương ứng của họ mới tồn tại.

• Các đặc điểm khác nhau trong cùng một loài bắt nguồn ngẫu nhiên.

• Các đặc tính có lợi nhất được truyền và bảo tồn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

• Qua nhiều năm, các đặc điểm và biến thể thuận lợi cho loài sẽ được bảo tồn gây ra sự thay đổi trong loài.

Những thay đổi này sẽ dần được đánh dấu nhiều hơn cho đến khi một loài mới hoàn toàn khác biệt với loài đã sinh ra nó.

Lý do tại sao những đóng góp của Darwin rất quan trọng

Sinh học tiến hóa được thành lập

Darwin thành lập một nhánh mới của khoa học sự sống: sinh học tiến hóa. Nó dựa trên lập luận về sự biến đổi của các loài theo thời gian (tiến hóa), khái niệm đa dạng sinh học từ một nguồn gốc dần dần, không bị gián đoạn hoặc gián đoạn lớn, thông qua một cơ chế được gọi là chọn lọc tự nhiên.

Cách mạng hóa lĩnh vực sinh học

Đó là hành động sáng lập của sinh học như một khoa học, đưa ra một lời giải thích hợp lý, duy vật và có thể kiểm chứng đối với hiện tượng biến đổi và nguồn gốc của loài.

Tóm lại, nó tạo thành một lời giải thích hợp lý thống nhất các quan sát về sự đa dạng của cuộc sống (Đa dạng sinh học).

Nó là cơ sở của sự tổng hợp tiến hóa hiện đại

Điều này dựa trên sự tích hợp các lý thuyết tiến hóa bằng cách chọn lọc tự nhiên của Darwin và Lý thuyết di truyền của Gregor Mendel, đột biến và di truyền nói chung.

Hiểu biết về sự tiến hóa của con người

Điều này dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên và các kết quả khảo cổ khác nhau.

Lý thuyết tiến hóa có thể giải thích một cách rất thực tế về cách con người có nguồn gốc và được phát triển để trở thành loài thống trị trên trái đất.

Giới thiệu về lịch sử trong khoa học

Không giống như vật lý và hóa học, sinh học tiến hóa là một khoa học lịch sử: nhà tiến hóa cố gắng giải thích các sự kiện và quá trình đã phát triển trong quá khứ.

Luật pháp và thí nghiệm là những kỹ thuật không phù hợp để giải thích các sự kiện và quy trình đó.

Thay vào đó, một câu chuyện lịch sử được xây dựng, bao gồm cố gắng xây dựng lại kịch bản cụ thể dẫn đến các sự kiện mà người ta đang cố gắng giải thích.

Triết lý mới của khoa học

Lý thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên đã tạo ra một xung lực mới đối với chủ nghĩa duy vật, đối với chủ nghĩa quyết định và chủ nghĩa giảm thiểu sinh học, ngay cả trong lĩnh vực của con người.

Nó đã dẫn đến việc loại bỏ thần học trong lĩnh vực khoa học.

Ảnh hưởng đến chủ nghĩa xã hội dân tộc của Hitler

Trong lý thuyết chính trị, chủ nghĩa xã hội-quốc gia của Hitler đã liên kết cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của Darwin với các định đề và niềm tin của nó. Ngoài ra, với cuộc đấu tranh giai cấp mà Marx tin rằng đề cập đến "chủ nghĩa tư bản hung dữ".

Sự khác biệt giữa các cá nhân được Darwin nuôi dưỡng đã phục vụ để duy trì sự khác biệt của các lớp như một điều gì đó tự nhiên.

Triết lý sinh học được thành lập

Nhờ những đóng góp của Darwin, một nhánh mới của triết học khoa học được thành lập. Điều này được gọi là triết lý của sinh học.

Mặc dù cả một thế kỷ đã phải trôi qua trước khi nhánh triết học mới này được phát triển hoàn chỉnh, hình thức cuối cùng của nó dựa trên các khái niệm của Darwin.

Kết luận

Tóm lại, những đóng góp của Darwin có tầm quan trọng lớn đối với khoa học và triết học thế giới đã chắc chắn đánh dấu một mốc quan trọng và điểm tham chiếu của các lý thuyết và dòng chảy tư tưởng khác nhau.

Trong số những dòng tư tưởng này, chúng ta có thể đề cập đến chủ nghĩa Neo-Darwin và Zeitgeist hiện đại (tinh thần thời gian) trong số những người khác.

Tư tưởng Darwin mang theo một lời giải thích rất thực tế về sự tiến hóa của loài người chỉ ra rằng con người như được biết đến ngày nay đã tiến hóa từ loài linh trưởng vượn nhân hình.

Tất cả điều này dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên, đảm bảo sự sống còn của kẻ mạnh nhất theo thời gian, trải qua các biến thể khác nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác trong hàng ngàn năm và các môi trường và hệ sinh thái khác nhau.