Các hạt hạ nguyên tử là gì và là gì?

Các hạt hạ nguyên tử là những hạt nhỏ hơn nguyên tử. Có các hạt tổng hợp và hạt cơ bản; Mặt khác, sự tồn tại của các hạt ảo cũng được biết đến.

Các hạt ảo là những hạt đại diện cho bước giữa cho sự tan rã của một hạt không ổn định và tồn tại trong một thời gian rất ngắn.

Trong lĩnh vực vật lý, có một bộ phận chịu trách nhiệm nghiên cứu các hạt hạ nguyên tử này, như vật lý hạt nhân và vật lý hạt.

Trong trường hợp các hạt cơ bản, hầu hết chúng không được tìm thấy trong trái đất trong điều kiện bình thường, vì nhiều hạt không ổn định và có xu hướng phân hủy nhanh chóng.

Nguyên tử là gì?

Cách đơn giản nhất để định nghĩa nguyên tử là hạt nhỏ nhất trong đó một nguyên tố hóa học có thể được phân chia, mà không làm mất tính chất hóa học của nó.

Hiện tại người ta biết rằng có những hạt nhỏ hơn nhiều so với nguyên tử và đó là nơi các hạt hạ nguyên tử đi vào.

Các hạt hạ nguyên tử là gì?

Những hạt này được chia thành hạt cơ bản và hạt tổng hợp. Nhiều người trong số họ được đặc trưng bởi sự ổn định hoặc không ổn định, nhưng tất cả đều có điểm chung là chúng xảy ra ngẫu nhiên, nhờ vào sự va chạm của các tia vũ trụ với các nguyên tử của khí quyển. Các hạt phổ biến nhất và những hạt được tìm thấy gần đây là:

Proton

Các proton có thể được định nghĩa là một hạt hạ nguyên tử nằm bên trong hạt nhân nguyên tử và bao gồm điện tích dương (+1 hoặc 1.602 x 10-19 coulomb).

Mặc dù nó là một hạt ổn định, nhưng có những loại phân rã proton hiếm, tạo ra sự phát xạ của các proton tự do.

Nơtron

Neutron có thể được định nghĩa là một hạt hạ nguyên tử được tìm thấy bên trong hạt nhân nguyên tử và bao gồm một điện tích trung tính.

Nhiều người cho rằng neutron không có bất kỳ loại điện tích nào, nhưng thực sự bao gồm ba hạt cơ bản được gọi là quark.

Điện tử

Neutron có thể được định nghĩa là một hạt hạ nguyên tử nằm bên trong hạt nhân nguyên tử và bao gồm điện tích âm.

Electron có thể được tìm thấy không chỉ trong hạt nhân của một nguyên tử, mà còn ở trạng thái tự do. Nhờ sự chuyển động của các điện tử, có một dòng điện, tạo ra năng lượng cần thiết để bật các thiết bị điện tử mà chúng ta hiện đang sử dụng.

Quark

Các quark được định nghĩa là các hạt cơ bản tương tác tạo ra vật chất hạt nhân và hadron. Một số loại quark có thể được kết hợp để tạo ra các hạt như neutron và proton.

Những hạt hạ nguyên tử này là những hạt duy nhất có khả năng tương tác theo cách mà cuối cùng chúng tạo ra các loại hạt khác. Họ có thể đạt được các tương tác điện từ, hấp dẫn và hạt nhân.

Có các loại hạt hạ nguyên tử khác?

Proton, neutron, electron và quark không phải là các hạt hạ nguyên tử duy nhất được tìm thấy ngày nay.

Người ta biết đến sự tồn tại của nhiều hạt cơ bản và hợp chất khác, mặc dù không ổn định, chúng có tiếng tăm lớn trong thế giới vật lý và được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Một số trong số họ là boson, lepton, hadron, neutrino, nhà trọ, trong số những người khác.