Phong trào sóng là gì? Đặc điểm chính

Chuyển động sóng là sự lan truyền của sóng trong một môi trường không chứa lực cản trong đường đi và chịu tác dụng của trường hấp dẫn đồng nhất.

Chuyển động sóng không truyền vật chất bằng sóng điện từ hoặc cơ học. Các sóng làm xáo trộn một số loại tài sản của một phương tiện thông qua mật độ, trường điện từ, áp suất, trong số những thứ khác.

Loại chuyển động này cũng có thể được phân tích như là hiến pháp của hai phong trào trực tràng, một đồng phục ngang và một đồng phục dọc.

Một ví dụ rõ ràng của loại chuyển động này là âm thanh. Nó truyền qua sóng đàn hồi dọc thông qua một chất lỏng đang tạo ra một chuyển động rung.

Đặc điểm chuyển động của sóng

Một quá trình cơ bản nhưng đồng thời phức tạp như chuyển động sóng, bao gồm nhiều đặc điểm xác định bản chất của nó và giải thích lý do cho nguồn gốc của nó. Một số trong số họ là:

Truyền tải điện

Chuyển động sóng là con đường di chuyển của một sóng mang năng lượng và không quan trọng. Quá trình này được thực hiện thông qua một phương tiện vật chất hoặc phi vật chất.

Phương tiện tuyên truyền

Chuyển động sóng truyền sóng qua các phương tiện khác nhau và chúng ta có thể chia chúng thành: phương tiện vật chất và phi vật chất.

Các sóng truyền qua một môi trường vật chất (sóng cơ học), là những nơi không có sự vận chuyển vật chất ròng trong môi trường đi qua. Một ví dụ về điều này là sóng đi qua roi.

Một đầu của nó bị rung và ngay cả khi nó không di chuyển, một làn sóng truyền qua nó. Trong loại chuyển động này, chúng ta tìm thấy sóng âm, sóng đàn hồi và sóng trọng lực.

Các sóng truyền qua một môi trường phi vật chất (sóng phi cơ học), không cần môi trường, chúng chỉ đơn giản truyền và thực hiện chuyển động sóng trong chân không. Một ví dụ về điều này sẽ là chuyển động được tạo ra bởi sóng điện từ.

Chức năng tuyên truyền

Có sóng dọc và sóng ngang. Các chiều dọc là những nơi mà sự chuyển động của sóng song song với hướng truyền của cùng một.

Mặt khác, theo phương ngang, chuyển động vuông góc với hướng truyền của sóng.

Sóng văn phòng

Loại sóng này là những nơi có sự giao thoa của hai sóng có biên độ bằng nhau, phát ra theo hướng ngược lại qua một môi trường.

Nhiễu xạ của sóng

Nhiễu xạ sóng là một tính chất trong đó các sóng bao quanh một chướng ngại vật và biến nó thành một tiêu điểm phát ra của sóng đó.

Ripple định kỳ

Các sóng cũng có thể được đặc trưng bởi tính tuần hoàn của chúng. Sóng định kỳ là những sóng lan truyền trong các chu kỳ lặp đi lặp lại. Mặt khác, sóng không định kỳ là những sóng bắt nguồn từ sự cô lập và được gọi là xung.

Thuộc tính

Các sóng được đặc trưng bởi có các tính chất khác nhau cho phép làm rõ và chứng minh hiện tượng chuyển động sóng xảy ra như thế nào.

Một số tính chất này bao gồm sự phản xạ (sự bật lại của sóng khi xảy ra với tiếng vang) và khúc xạ (thay đổi hướng khi thay đổi môi trường vật chất), trong số những thứ khác.