Quan điểm đạo đức là gì?

Quan điểm đạo đức là cách mọi người nhìn vào cuộc sống, tình huống hoặc vị trí của họ trên đó, là những gì họ nghĩ là đúng.

Với quan điểm đạo đức xác định và phân biệt các khái niệm đúng đắn của cái tốt và cái xấu, giúp xác định các vấn đề suy nghĩ một cách có hệ thống, cho phép nhìn thấy thực tế từ các quan điểm khác nhau, để đưa ra quyết định.

Đối tượng nghiên cứu về đạo đức là làm thế nào để sống chính xác, đó là về cách các quyết định được đưa ra ảnh hưởng đến môi trường, cách nó tác động đến mọi thứ xung quanh chúng ta.

Quan điểm đạo đức có được trong suốt cuộc đời và liên quan đến thói quen, với định nghĩa thế nào là tốt (đức) hay xấu (phó).

Quan điểm đạo đức chính

Các quan điểm đạo đức chính có thể được phân loại theo các câu trả lời cho các câu hỏi của cuộc sống và vị trí đạo đức được cho là chính xác.

Quan điểm đạo đức về nghĩa vụ (hay Đạo đức Deontological)

Quan điểm đạo đức của nghĩa vụ là về những gì nên được, dựa trên một bộ quy tắc được xác định trước về những gì là đúng và sai.

Đó là nghĩa vụ phải là người xác định một quá trình hành động đạo đức và thiết lập một ranh giới giữa thiện và ác. Số mũ chính của nó là Jeremy Bentham trong tác phẩm mang tên Deontology hoặc Science of Morality năm 1889.

Theo quan điểm này, các cá nhân phải trung thành với các tiêu chuẩn của những gì họ tin là đúng, áp đặt nhu cầu phải phù hợp với các giá trị cá nhân.

Quan điểm đạo đức của nhân vật hoặc Đạo đức của đức hạnh

Chính quan điểm về đạo đức làm nổi bật tính cách của mỗi người là yếu tố chi phối tư tưởng và quyết định mà họ đưa ra, luôn luôn hướng đến những lý tưởng mà nó cho là phù hợp với sự tiến bộ và phát triển của nhân loại.

Ở góc độ đạo đức của nhân vật, người đó nổi bật hơn, đức tính, tính cách và đạo đức của anh ta khi đưa ra quyết định.

Quan điểm đạo đức của đức hạnh hiện diện trong triết học Hy Lạp cổ đại trong các tác phẩm của Plato và Aristotle.

Quan điểm đạo đức của kết quả hoặc chủ nghĩa thực dụng

Đó là quan điểm của đạo đức trong đó những gì đúng về mặt đạo đức dựa trên tiện ích của nó cho xã hội, khuyến nghị luôn luôn hành động theo cách tạo ra lượng phúc lợi lớn nhất có thể cho thế giới. Người tạo ra chủ nghĩa thực dụng là Jeremy Bentham.

Nó xác định rằng sức khỏe của con người nên được tối đa hóa, sự lựa chọn đúng đắn về mặt đạo đức là thứ tạo ra nhiều hạnh phúc hơn và ít bất hạnh hơn cho số lượng người lớn nhất.

Tầm quan trọng của quan điểm đạo đức

Quan điểm đạo đức là rất quan trọng, vì chúng được xếp vào danh mục kỷ luật cuộc sống, bạn nên luôn cố gắng áp dụng chúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống vì chúng liên quan đến các nguyên tắc đạo đức, sự thật, hữu ích và công lý.