Các nguyên tắc logic tối cao là gì?

Các nguyên tắc logic tối cao là những tiền đề chi phối quá trình suy nghĩ, đưa ra trật tự, ý nghĩa và sự nghiêm ngặt.

Theo logic truyền thống, những nguyên tắc này rộng đến mức chúng áp dụng cho toán học, vật lý và tất cả các ngành khoa học khác.

Các nguyên tắc logic tối cao phản ánh các khía cạnh của các đối tượng của thế giới vật chất đơn giản và rõ ràng đến mức chúng xảy ra trong tất cả chúng.

Mặc dù một số người nói rằng họ là một người độc đoán phương Tây, nhưng sự thật là họ là những nguyên tắc chắc chắn như phổ quát. Điều này là như vậy, về cơ bản, vì hai lý do:

-Họ là hiển nhiên.

-Để từ chối họ, bạn phải dựa vào họ. Đó là, họ không thể tránh khỏi.

Tầm quan trọng của các nguyên tắc này là cần phải suy luận tốt để tìm ra giải pháp chính xác cho các vấn đề đang được phân tích.

Biết các nguyên tắc hoặc quy tắc đảm bảo một lý luận chính xác, giúp giải quyết các vấn đề có thể theo một cách tốt hơn.

Và khoa học đã được dành riêng để điều tra và phản ánh về các nguyên tắc này, là logic.

Kỷ luật này có thể là:

a) Lý thuyết : Bởi vì nó cung cấp các phương pháp để phân biệt giữa lý luận đúng và không chính xác.

b) Thực hành : Bởi vì đồng thời cho phép xác định lý do chính xác, nó cũng có thể đưa ra phán đoán giá trị về lý luận không chính xác.

Các nguyên tắc logic tối cao là gì?

Theo các định đề của logic truyền thống, các nguyên tắc logic tối cao là:

Nguyên tắc nhận dạng

«A là A»

Đây là một nguyên tắc ngụ ý rằng một đối tượng là những gì nó là và không phải là một đối tượng khác.

Tất cả các đối tượng vật chất có một cái gì đó xác định chúng, một cái gì đó vốn có và bất biến mặc dù các sửa đổi có thể phải chịu đựng theo thời gian.

Điều này có nghĩa là thách thức là phân biệt rõ ràng các đặc điểm của các đối tượng và sử dụng các thuật ngữ hoặc từ chính xác để mô tả các phẩm chất đó.

Điều quan trọng là chỉ ra rằng với nguyên tắc này ám chỉ đến các đối tượng hoặc sự vật, vì vậy nó là một nguyên tắc bản thể học.

Cũng cần lưu ý rằng ý nghĩa của các từ được sử dụng trong lý luận phải giữ nguyên.

Điều quan trọng là nó được đáp ứng, như được chỉ ra bởi Jose Ferrater Mora, rằng "một thuộc về tất cả mọi thứ a". Điều đó có nghĩa là, các đặc điểm cụ thể (a) thuộc về cá nhân theo một cách duy nhất (a).

Một cách khác để xây dựng nguyên tắc nhận dạng là:

Nếu p, thì p

p, có và chỉ khi p

Nguyên tắc không mâu thuẫn

Đây là nguyên tắc theo đó không thể có một mệnh đề là đúng và sai cùng một lúc và trong cùng một hoàn cảnh.

Khi một mệnh đề được coi là đúng hoặc sai, logic yêu cầu các mệnh đề xuất phát từ chúng phải được chấp nhận là đúng hoặc sai, tùy theo từng trường hợp.

Điều này ngụ ý rằng nếu trong quá trình suy luận, giá trị của sự thật hoặc sai của một mệnh đề thay đổi so với những gì được giả định lúc đầu, thì lập luận đó bị vô hiệu.

Điều này có nghĩa là, một khi một giá trị thật nhất định đã được giả định (đúng hoặc sai), đối với các đề xuất đang được xem xét, giá trị này phải giữ nguyên trong suốt quá trình phát triển của nó.

Một cách để hình thành nguyên tắc này sẽ là: "Không thể nào B là B và không phải B, cùng một lúc".

Nó có thể xảy ra rằng đối tượng là một cái gì đó bây giờ, và nó không phải là một cái gì đó sau này. Ví dụ, có thể là một cuốn sách sau này là rác, lá lỏng lẻo hoặc tro tàn.

Trong khi nguyên tắc nhận dạng chỉ ra rằng một vật là một vật, thì nguyên tắc không mâu thuẫn này chỉ ra rằng một vật không phải là hai thứ cùng một lúc.

Nguyên tắc thứ ba bị loại trừ

Giống như nguyên tắc không mâu thuẫn liên quan đến việc chỉ ra một mệnh đề là đúng hay sai, nguyên tắc này ngụ ý lựa chọn giữa hai tùy chọn duy nhất: "A bằng B" hoặc "A không bằng B".

Điều này có nghĩa là tất cả mọi thứ là hoặc không. Không có lựa chọn thứ ba.

Trời mưa hoặc không mưa chẳng hạn.

Đó là, giữa hai mệnh đề mâu thuẫn với nhau, chỉ có một là đúng và một là sai.

Đối với một lý do là chính xác, điều quan trọng là phải dựa vào sự thật hoặc giả dối của một trong những đề xuất. Nếu không, nó rơi vào mâu thuẫn.

Nguyên tắc này có thể được biểu diễn hoặc biểu đồ như thế này:

Nếu đúng là "S là P", thì đó là sai "S không phải là P".

Nguyên tắc đủ lý do

Theo nguyên tắc này, không có gì xảy ra mà không có một lý do đầy đủ để nó xảy ra theo cách này và không phải là khác.

Nguyên tắc này bổ sung rằng không mâu thuẫn và dựa trên sự thật của một đề xuất.

Trên thực tế, nguyên tắc này là nền tảng của khoa học thực nghiệm, vì nó nói rằng mọi thứ xảy ra là do một lý do xác định và điều đó có nghĩa là nếu lý do đó được biết, những gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng có thể được biết trước. .

Từ quan điểm này, có những sự kiện dường như chỉ ngẫu nhiên vì nguyên nhân của chúng không được biết đến.

Tuy nhiên, thực tế là những nguyên nhân này chưa được biết không có nghĩa là chúng không tồn tại. Họ chỉ đơn giản tiết lộ giới hạn của trí tuệ con người.

Nguyên tắc của lý do đầy đủ liên quan đến việc tìm giải thích các sự kiện. Tìm lý do tại sao của sự vật.

Mục đích là để dựa trên những giải thích được thực hiện trên các sự kiện trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai khác nhau.

Nguyên tắc này cũng dựa trên ba nguyên tắc trước vì để một đề xuất là đúng hoặc sai, phải có một lý do.

Nhà triết học người Đức, Wilhelm Leibniz, tuyên bố rằng "không có gì tồn tại mà không có nguyên nhân hay lý do xác định".

Trong thực tế, đối với Leibniz, nguyên tắc này và không mâu thuẫn, chi phối mọi lý luận của con người.

Aristotle là người đã đề xuất gần như tất cả các nguyên tắc logic tối cao, ngoại trừ nguyên tắc đủ lý do đã được đề xuất bởi Gottfried Wilhelm Leibniz, trong tác phẩm Theodicy.