8 chủ đề hiện thực để hiểu phong trào

Các chủ đề của chủ nghĩa hiện thực được đặc trưng chủ yếu là rất gần với nghệ sĩ và bối cảnh của ông. Phong trào này, ra đời từ những năm 1840 đến 1880, nổi bật vì từ chối những ý tưởng lãng mạn thời bấy giờ và tìm cách đại diện cho thực tế theo cách khách quan nhất có thể.

Chủ nghĩa hiện thực bắt nguồn từ Pháp, trong khuôn khổ Khai sáng và Cách mạng Công nghiệp. Nhân vật chính của các tác phẩm hiện thực là đàn ông và phụ nữ, cả hai đều được thể hiện trong bối cảnh hàng ngày của họ; và thiên nhiên, đại diện như nó được quan sát bởi các nghệ sĩ.

Trong số các đại diện chính của chủ nghĩa hiện thực là các họa sĩ Gustave Coubert và Honoré Daumier, các nhà văn Gustave Flaubert và Charles Dickens, hoặc các nhà điêu khắc Ponciano Ponzano và Jean-Baptiste Carpeaux, trong số các nghệ sĩ khác.

Hầu hết các chủ đề liên quan xử lý trong chủ nghĩa hiện thực

1- Nhấn mạnh vào thực tế của thời đại

Là một yếu tố trái ngược với chủ nghĩa lãng mạn, triển lãm hiện thực là một xu hướng cơ bản của chủ nghĩa hiện thực. Các nghệ sĩ đã quyết tâm đối mặt với thực tế, thay vì chạy trốn khỏi nó.

Theo quan điểm lãng mạn và lý tưởng hóa thực tế của chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực đã nhấn mạnh vào việc thể hiện bản thân theo cách có thể nhất với thực tế.

Trong văn học và sân khấu, tầm quan trọng hơn đã được trao cho các đại diện của các sự kiện có thật, gần gũi và được biết đến bởi các nghệ sĩ.

Các vấn đề được giải quyết trong chủ nghĩa hiện thực không nhất thiết phải xảy ra, nhưng họ đã tìm cách đề cập đến các tình huống hoặc các yếu tố đáng tin cậy có thể xảy ra trong bối cảnh thời gian.

2- Tuyệt vời là xuống hạng

Các chủ đề của tưởng tượng truyền vào nền. Các nghệ sĩ của chủ nghĩa hiện thực quan tâm đến các nhân vật gần gũi, các tình huống đáng tin cậy và trong việc định hình thực tế, đôi khi theo cách thô thiển nhất có thể.

Bởi vì điều này, các tác phẩm nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực đã ngừng tập trung vào các yếu tố tôn giáo và thần thoại.

Thay vào đó, họ tập trung vào con người và thực tế của anh ta. Giải thích cá nhân về một thực tế cụ thể đã bị bỏ qua một bên, và chúng tôi đã tìm cách bày tỏ thực tế này một cách trung thực nhất có thể.

3- Phê bình xã hội

Chủ nghĩa hiện thực ra đời trong khuôn khổ của những thay đổi quan trọng trong cấu trúc xã hội thời đó. Các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu của thời kỳ này tập trung nhiều hơn vào tầng lớp trung lưu và vô sản, với mục đích thể hiện điều kiện sống của họ.

Mục đích là để ghi lại sự khác biệt xã hội tồn tại vào thời điểm đó. Các nghệ sĩ đại diện cho các biểu hiện nghệ thuật khác nhau đã trở thành biên niên sử của thời điểm lịch sử đó.

Trong giữa thế kỷ XIX, thời đại mà chủ nghĩa hiện thực ra đời, nhiều cải cách khác nhau đã được thực hiện với ý định tiến bộ, tìm cách tạo ra không gian dân chủ.

Các ý tưởng thực chứng có một sự bùng nổ và công nhân bắt đầu tìm cách để đòi quyền lợi của họ.

Trong bối cảnh này, các tác phẩm nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực đã trở thành phương tiện thông qua đó các lớp ít đặc quyền hơn được đưa ra nổi bật hơn, tìm kiếm nhu cầu của họ.

Có thể bạn quan tâm đến 7 bài thơ của chủ nghĩa hiện thực rất đại diện.

4- Nhân vật của cuộc sống hàng ngày

Các nhân vật của các tác phẩm nghệ thuật không còn là thần thoại, nhân vật tuyệt vời, anh hùng lý tưởng hóa hay đại diện của thần linh.

Các nhân vật chính mới của các tác phẩm nghệ thuật của Chủ nghĩa hiện thực là con người và bối cảnh thực tế, và tự nhiên của anh ta.

Giai cấp tư sản đã được khắc họa khá nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật của chủ nghĩa hiện thực. Mục đích là để thể hiện nó với sự nhấn mạnh lớn vào thực tế của nó: cả hai khía cạnh đẹp và vui vẻ đã được hiển thị, cũng như những khoảnh khắc quan trọng của các mối quan tâm hoặc vấn đề.

Giai cấp công nhân cũng được đại diện rộng rãi. Họ miêu tả điều kiện làm việc của họ, sự khốn khổ của cuộc sống hàng ngày, mong muốn đòi quyền lợi của họ, thường bị cắt giảm bởi các giai cấp thống trị.

5- Ý định xã hội

Chủ yếu phản ánh các đặc điểm và điều kiện của tầng lớp trung lưu và lao động thời đó, chủ nghĩa hiện thực đóng một vai trò quan trọng trong sự thể hiện của một thực tế đã bị bỏ lại trong nền cho đến bây giờ.

Khung cụ thể của nửa sau thế kỷ XIX là bối cảnh lý tưởng để nghệ thuật có một ý nghĩa xã hội cụ thể.

Vẻ đẹp cho cái đẹp không phải là điều quan trọng nhất: ý tưởng chính là tạo ra một nghệ thuật hữu ích, với ý nghĩa xã hội và với ảnh hưởng thực sự trong bối cảnh thời đại.

6- Tư sản tích hợp rồi bị coi thường

Sự xuất hiện của giai cấp tư sản đến như là kết quả của sự rạn nứt của trật tự xã hội định trước. Giai cấp tư sản trở thành giai cấp xã hội thống trị, trong khuôn khổ của một cuộc cách mạng được thúc đẩy bởi các tư tưởng thực chứng.

Sự trỗi dậy của giai cấp tư sản đi kèm với sự gia tăng công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế và sự xuất hiện của giai cấp vô sản.

Ban đầu, giai cấp tư sản thường được đại diện trong chủ nghĩa hiện thực, được coi là giai cấp chiếm ưu thế mới của thời điểm này. Nhưng, khi nắm quyền, nó tránh xa việc đòi hỏi và trở thành một giai cấp áp bức.

Với sự xuất hiện của giai cấp công nhân và những điều kiện sống hiển nhiên của nó, các nghệ sĩ của Chủ nghĩa hiện thực đã tập trung sự chú ý của họ vào tình huống này, điều này thể hiện sự chỉ trích mạnh mẽ đối với giai cấp tư sản, là điều tạo ra những điều kiện bất lợi cho giai cấp vô sản.

7- Nhấn mạnh vào hiện tại

Sự lý tưởng hóa của quá khứ là một phần của chủ nghĩa lãng mạn. Trái ngược với quan niệm này, chủ nghĩa hiện thực tìm cách tập trung vào hiện tại, thực tế, cụ thể, vào những gì có thể được quan sát và hiểu bởi chính các nghệ sĩ.

Đây là lý do tại sao các chủ đề của chủ nghĩa hiện thực phải làm với các tình huống gần gũi với nghệ sĩ. Nó tìm cách làm nổi bật mục tiêu, và quá khứ không phải là một phần của các yếu tố có thể được nghệ sĩ đếm từ quan sát của chính mình.

8- Mô tả chi tiết

Sự thể hiện của phiên bản thực tế nhất của tình huống và con người đã khiến các nghệ sĩ của chủ nghĩa hiện thực tập trung vào các chi tiết.

Tất cả các hình thức thể hiện nghệ thuật, như hội họa, điêu khắc, văn học, kiến ​​trúc, trong số những người khác, tập trung nỗ lực của họ vào việc miêu tả con người, tình huống và bối cảnh một cách chi tiết nhất có thể.

Đó là lý do tại sao, ví dụ, bạn có thể quan sát các bức tranh về thiên nhiên trong đó tất cả các yếu tố được thể hiện chi tiết, hoặc các tác phẩm điêu khắc của con người trong đó các đặc điểm của cơ thể được xác định một cách hoàn hảo.