4 giai đoạn chinh phục châu Mỹ của người châu Âu

Các giai đoạn chinh phục nước Mỹ của người châu Âu là: khám phá, chinh phục, thuộc địa và truyền giáo.

Từ sự xuất hiện của Christopher Columbus đến thế giới mới vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, một quá trình chuyển mã đã được phát triển ở lục địa Mỹ, bởi những người chinh phục châu Âu.

Trong nhiều thế kỷ, sức mạnh của những người chinh phục, truyền thống của họ, ẩm thực và thậm chí tín ngưỡng tôn giáo của họ đã được áp đặt cho các dân tộc bản địa khác nhau, nhiều người trong số họ có tính cách thiên niên kỷ.

Sau đây là những đặc điểm chính của các giai đoạn chinh phục nước Mỹ, bởi những người chinh phục châu Âu.

1- Khám phá

Các vị vua Công giáo Isabel và Fernando de Castilla đã gửi Christopher Columbus đến một chiến dịch khám phá những vùng đất mới, để mở rộng quang phổ khai thác tự nhiên và khai thác của vương quốc của ông.

Sau hai tháng chuyển hướng, Columbus đã đến đảo Guanahaní (hiện tại là Bahamas) vào năm 1492, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với lục địa mới.

Sau đó, ông tuyên bố rằng hòn đảo, cộng với các vùng lãnh thổ ngày nay là Cuba và Cộng hòa Dominican, là tài sản của Tây Ban Nha.

Columbus đã thực hiện ba chuyến đi nữa, trong đó ông khám phá các vùng lãnh thổ còn nguyên của Nam Mỹ và Trung Mỹ và Caribê.

Mục tiêu của những chuyến thám hiểm này là tận dụng tối đa sự giàu có tự nhiên có thể có được từ các khu vực này, đặc biệt quan tâm đến việc khai thác ngọc trai, vàng và đá quý.

2- Chinh phục

Sau chuyến đi của mình, Christopher Columbus được bổ nhiệm làm thống đốc các vùng lãnh thổ được phát hiện.

Những người lính và nhà thám hiểm Tây Ban Nha được trao quyền bởi một số vùng lãnh thổ được đặt tên là những người chinh phục.

Sau khi được thành lập, những người chinh phục đã khuất phục và khai thác cư dân địa phương và tài nguyên thiên nhiên của từng vùng.

Quá trình chinh phục được thực hiện với sự tàn bạo không kiểm soát. Những người chinh phục đã mang dân địa phương lên đường, làm nô lệ cho họ và ngược đãi họ theo ý muốn, không một chút thương cảm.

Ở một số vùng, quá trình chinh phục trở nên khó khăn, do sự phản kháng của người bản xứ.

Cụ thể, các đế chế Aztec và Inca đã đưa ra nhiều trận chiến cho những người chinh phục Tây Ban Nha trong vài năm.

3- Thuộc địa

Quá trình thực dân hóa được đặc trưng bởi việc áp đặt các tham số châu Âu trong các lãnh thổ bị chinh phục.

Trong giai đoạn này, các đại diện của các mệnh lệnh tôn giáo phụ trách chính quyền địa phương của các thuộc địa mới.

Trong 150 năm đầu tiên thuộc địa, dân số bản địa của lãnh thổ Hoa Kỳ đã giảm hơn 80%, được thúc đẩy bởi sự đau khổ của các bệnh của thế giới cũ như: bệnh đậu mùa, bệnh thương hàn và cúm.

Về cơ bản, các thuộc địa thực hiện việc thực hành các ngôn ngữ châu Âu (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và tiếng Anh), bên cạnh sự nổi bật của các hoạt động văn hóa và phong tục xã hội.

4- Truyền giáo

Việc giảng dạy và thực hành tích cực của đức tin Công giáo đã được thực hiện như một công cụ thuộc địa, để áp đặt lòng trung thành với chế độ quân chủ Tây Ban Nha (trong trường hợp của các thuộc địa Tây Ban Nha), trong khuôn khổ các phái bộ tôn giáo.

Nhiều đại diện của Kitô giáo có nghĩa vụ phải học ngôn ngữ của người bản xứ và dịch các văn bản Kinh thánh sang các ngôn ngữ này, để đảm bảo sự hiểu biết về thông điệp truyền giáo.