Không gian nông nghiệp là gì?

Khu vực nông nghiệp là đơn vị kinh tế kỹ thuật nơi diễn ra các hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi và lâm nghiệp. Nó bao gồm cả những vùng đất định mệnh hoặc thích hợp cho việc chăn thả, cũng như những vùng dành riêng cho cây rau.

Còn được gọi là cảnh quan nông nghiệp, không gian nông nghiệp là lãnh thổ được đưa vào môi trường nông thôn và có bề mặt phù hợp để thực hành và phát triển các hoạt động của ngành nông nghiệp.

Không gian này được cấu thành bởi hai yếu tố: không gian có người ở và không gian canh tác.

Không gian có người ở, hoặc môi trường sống ở nông thôn, là nơi dân cư được thành lập. Tùy thuộc vào loại hình giải quyết, nó có thể được tập trung hoặc phân tán.

Không gian canh tác được dành riêng cho khai thác nông nghiệp, và được tích hợp bởi các ô.

Sự hình thành và sử dụng không gian nông nghiệp, từ quan điểm kinh tế, bị hạn chế bởi các yếu tố tự nhiên và con người ủng hộ (hoặc làm xấu đi) các hoạt động nông nghiệp trong một khu vực nhất định.

Trong số các yếu tố tự nhiên là:

- Các yếu tố khí hậu : nhiệt độ, tần suất mưa, v.v.

- Yếu tố hình thái : đề cập đến các đặc tính vật lý và hóa học của đất. Mỗi nhà máy cần một loại đất cụ thể, và lần lượt, mỗi vùng đất có thành phần hóa học và sinh học quyết định mức độ axit và sự phong phú của nó trong chất hữu cơ, và điều đó thuận lợi cho một số cây trồng nhất định.

- Cứu trợ : nông nghiệp thường được thực hiện thành công ở đồng bằng và thung lũng. Trong trường hợp canh tác sườn núi, cần phải sửa đổi địa hình tạo ra một hệ thống thủy lợi bậc thang.

- Độ cao : tùy thuộc vào yếu tố này, có sự hiện diện của các tầng nhiệt hoặc khí hậu thiết lập một tiêu chí về các loài có thể được trồng và nuôi trong một khu vực nhất định, theo sự gia tăng độ cao.

- Điều kiện nước : yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hạn hán và độ ẩm của đất. Ngoài ra, nếu đất có hệ thống thoát nước tốt, điều kiện để gieo và thu hoạch sẽ thuận lợi nhất.

Các yếu tố chính của con người ảnh hưởng đến sự phát triển của không gian nông nghiệp là:

- Áp lực nhân khẩu học : đề cập đến khối lượng dân số và nhu cầu đáp ứng nhu cầu thực phẩm của dân số này.

- Đổi mới công nghệ : việc tối ưu hóa sử dụng đất sẽ phụ thuộc, ở một mức độ lớn, vào công nghệ được sử dụng để làm như vậy.

- Điểm đến cuối cùng của sản xuất : phân biệt đối xử phải được thực hiện giữa nông nghiệp tự cung tự cấp, dành cho tiêu dùng của gia đình và nông nghiệp thị trường, được thực hiện cho mục đích thương mại.

- Tổ chức chính trị và pháp luật nông nghiệp : yếu tố này bao gồm khung pháp lý về thực hành nông nghiệp, kế hoạch thủy văn để thực hiện các cơ chế tưới tiêu mới và kế hoạch tài chính cho nông dân.

Là một phần của khu vực chính của nền kinh tế, sự liên quan của nông nghiệp và chăn nuôi là không thể phủ nhận.

Không gian nông nghiệp đại diện cho sự tương quan của các yếu tố tự nhiên và con người để sản xuất thực phẩm và đại diện cho nó một khía cạnh cực kỳ quan trọng từ quan điểm kinh tế và xã hội.