20 ví dụ về nổi bật vốn chủ sở hữu

Công bằng là công bằng và vô tư được bộc lộ trong nhiều khía cạnh của đời sống con người và điều đó dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và hài hòa mà xã hội phải được duy trì.

Công bằng liên quan đến việc cung cấp cho một cá nhân hoặc một nhóm các cá nhân những lợi thế, cơ hội và lợi ích tương tự được cung cấp cho các cá nhân hoặc nhóm khác.

Cần lưu ý rằng công bằng không phải là về tất cả mọi người nhận được như nhau, mà là tất cả mọi người nhận được những gì họ xứng đáng hoặc xứng đáng. Điều này có nghĩa là các đặc điểm của mỗi cá nhân, chẳng hạn như giới tính, tôn giáo, khuyết tật, trong số những người khác, được tính đến.

Cùng với các nguyên tắc hòa hợp và công bằng, công bằng đảm bảo cho hoạt động đúng đắn của các xã hội.

Cần phải nhấn mạnh rằng, trong các xã hội hiện nay, có nhiều hành vi khác nhau nhằm chống lại công bằng, ví dụ: homophobia, phân biệt chủng tộc, sự tồn tại của các nhóm thiểu số (như phụ nữ, những người thuộc một tôn giáo cụ thể, người nước ngoài, trong số những người khác), sự tồn tại của các xã hội gia trưởng.

Mặc dù vậy, nhiều quốc gia đã tiến lên (đặc biệt là ngày nay) hướng tới việc tạo ra các xã hội được hướng dẫn bởi nguyên tắc công bằng.

Ví dụ về vốn chủ sở hữu chung trong cuộc sống

1- Công bằng xã hội

Công bằng xã hội nhằm đảm bảo rằng tất cả các thành viên của dân số nhận được những cơ hội như nhau.

Theo nghĩa này, nó trái ngược với bất bình đẳng xã hội. Có nhiều loại công bằng thường được đưa vào công bằng xã hội, chẳng hạn như bình đẳng giới, bình đẳng về màu da, trong số những thứ khác.

2- Tiếp cận công bằng với giáo dục

Tất cả mọi người đều có quyền truy cập hệ thống giáo dục; vì điều này, các quốc gia phải đảm bảo sự tồn tại của các tổ chức miễn phí hoặc chi phí thấp, được Nhà nước hỗ trợ, cho phép các cộng đồng ít được ưa thích cũng tham gia vào hệ thống giáo dục.

3- Điều trị công bằng bất kể màu da

Mỗi cá nhân trình bày một màu da đa dạng. Chúng ta không nên để một tính năng không đáng kể như vậy xác định cách đối xử mà chúng ta dành cho người khác.

Theo nghĩa này, phân biệt chủng tộc và "quyền tối cao của Aryan" là những thực tiễn chứng minh sự thiếu hiểu biết của các dân tộc.

4- Công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế

Các trung tâm chăm sóc sức khỏe không nên đánh giá bệnh nhân vì tình trạng xã hội, màu da, tôn giáo, giới tính, trong số những người khác.

Ngược lại, các trung tâm này có nhiệm vụ cung cấp trợ giúp cho tất cả các cá nhân đến với họ.

5- Công bằng cho người khuyết tật

Các đường phố, trung tâm mua sắm, văn phòng nhà nước và tất cả các cơ sở của một quốc gia phải trình bày các cấu trúc cho phép bao gồm các thành viên của dân số có nhu cầu đặc biệt.

Theo nghĩa này, tất cả các tòa nhà nên bao gồm đường dốc và thang máy (đối với người khuyết tật), người đọc thông tin (đối với người mù), dấu hiệu thị giác (đối với người khó nghe), trong số những người khác.

6- Công bằng đối xử với những người có cam kết nhận thức

Việc một số cá nhân trình bày một số cam kết nhận thức nhất định không phải là lý do để họ bị coi là những người thấp kém, vì tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật.

7- Bình đẳng giới

Công bằng giới liên quan đến đối xử bình đẳng giữa nam và nữ trong bất kỳ lĩnh vực nào: lao động, xã hội, giáo dục, trong số những người khác.

Các xã hội gia trưởng, ủng hộ con số của con người, là một ví dụ về phân biệt đối xử và bất bình đẳng.

8- Công bằng về các quyết định liên quan đến chính cơ thể

Mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về các quyết định mà anh ta đưa ra về cơ thể của chính mình: từ các lựa chọn tầm thường, chẳng hạn như không tẩy lông, đến các quyết định siêu việt hơn như phá thai.

9- Đối xử công bằng với các thành viên của cộng đồng LGBT

Người đồng tính, song tính và chuyển giới có quyền như mọi cá nhân khác.

Hành vi ghét và từ chối đối với các cá nhân trong cộng đồng LGBT là dấu hiệu của sự phân biệt đối xử và loại trừ.

10- Công bằng về luật pháp điều chỉnh việc áp dụng

Tất cả những người có hành vi không thể chấp nhận được nên có cùng cơ hội nhận nuôi một đứa trẻ.

Tuy nhiên, có những quốc gia chỉ có các cặp vợ chồng dị tính mới có thể nhận nuôi, trong khi quyền này bị từ chối đối với các cặp đồng tính luyến ái.

11- Công bằng về luật pháp điều chỉnh hôn nhân

Tất cả các cá nhân có quyền kết hôn với người mà họ lựa chọn bất kể giới tính, tôn giáo hay màu da.

Nhiều quốc gia (Argentina, Brazil, Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Ireland, Vương quốc Anh, Nam Phi, đã nêu tên một số) đã đạt được tiến bộ về luật hôn nhân, cho phép các cặp đồng tính kết hôn, đó là một ví dụ tuyệt vời về vốn chủ sở hữu.

12- Vốn chủ sở hữu trong tiền lương

Một ví dụ về vốn chủ sở hữu là các cá nhân thực hiện cùng một công việc và làm việc trong cùng một số giờ nhận được cùng một mức lương, bất kể đó là đàn ông hay phụ nữ, thanh niên hay người trưởng thành.

13- Vốn chủ sở hữu trong việc thanh toán tiền làm thêm giờ

Cũng như tiền lương, việc trả lương ngoài giờ phải công bằng. Do đó, nếu một nhân viên làm thêm giờ thay mặt cho công ty nơi anh ta làm việc, thật công bằng khi anh ta nhận được một tỷ lệ phần trăm bổ sung.

14- Công bằng về cơ hội việc làm

Công bằng về cơ hội việc làm có nghĩa là nếu một công ty cung cấp việc làm, bất kỳ cá nhân được đào tạo nào cũng có thể được chấp nhận, bất kể màu da, giới tính, tôn giáo hay quốc tịch của họ.

Ở một số quốc gia, có luật yêu cầu các công ty bao gồm một tỷ lệ nhất định của các nhóm thiểu số: phụ nữ, thổ dân, người nước ngoài, trong số những người khác.

15- Công bằng về cơ hội phát triển công việc

Tất cả các cá nhân trong một tổ chức phải có cùng cơ hội phát triển công việc; Điều này có nghĩa là các cá nhân phải được ưu tiên có tính đến hiệu suất công việc của họ.

16- Đối xử công bằng bất kể nước xuất xứ

Xenophobia là một dấu hiệu của sự phân biệt đối xử đối với những điều chưa biết. Tất cả các cá nhân phải được điều trị như nhau cho dù họ được sinh ra ở đâu.

17- Bình đẳng đối xử bất kể tôn giáo

Tôn giáo là một yếu tố của văn hóa của người dân và không nên được coi là một lý do để loại trừ.

18- Công bằng về quyền bầu cử

Tất cả con người có quyền bỏ phiếu, bất kể giới tính. Trên thực tế, kể từ năm 1948, quyền bầu cử của phụ nữ đã được chấp thuận ở hầu hết các quốc gia.

Tuy nhiên, có những quốc gia, chẳng hạn như Ả Rập Saudi, trong đó phiếu bầu chưa được công nhận là quyền của phụ nữ.

19- Công bằng trong thể thao

Các vận động viên thi đấu theo điều kiện cụ thể của họ. Ví dụ, trong Thế vận hội Olympic, các cá nhân có vấn đề về thị lực thuộc cùng loại, do đó tất cả đều được đánh giá trong cùng điều kiện.

20- Vốn chủ sở hữu quyền

Theo Tuyên ngôn Nhân quyền, tất cả mọi người đều có quyền sống, bình đẳng và tự do. Đây là ví dụ lớn nhất về vốn chủ sở hữu.