Văn bản giới thiệu: Đặc điểm, cấu trúc và loại

Các văn bản giới thiệu là các văn bản mà một cuốn sách được bắt đầu và chức năng chính của nó là để trình bày tác phẩm và tác giả.

Nó là tiền lệ của cơ thể của cuốn sách và có thể được viết bởi tác giả, biên tập viên hoặc một bên thứ ba có kiến ​​thức về chủ đề chiếm giữ cuốn sách.

Phần nào giải thích các đặc điểm cơ bản của tác phẩm và khuyến khích người đọc đi sâu vào văn bản. Các văn bản giới thiệu của tiểu thuyết luôn được đặc trưng bằng cách để lại các yếu tố gây tò mò cho người đọc.

Những văn bản mở đầu này cũng được gọi là tài liệu sơ bộ để xây dựng lý thuyết. Họ phơi bày ngắn gọn lý do tại sao tác phẩm được viết, cách viết, bối cảnh và ý thức hệ ngầm.

Mặc dù có các mô tả trước đó, không có quy tắc, cấu trúc là toàn diện, nhưng chúng có những đặc điểm chung. Cũng có thể hữu ích khi biết cách bắt đầu giới thiệu: 4 mẹo hiệu quả.

Đặc điểm của văn bản giới thiệu

1- Trình bày hoặc giới thiệu công việc

Đây là chức năng chính của các văn bản giới thiệu, mặc dù như chúng ta sẽ thấy bên dưới nó có các chức năng khác.

2- Họ hướng dẫn người đọc về nội dung

Họ phục vụ để xác định vị trí người đọc về chủ đề sẽ được phát triển. Nhiều lần tiêu đề của những cuốn sách và bìa sau không làm rõ chủ đề trung tâm của tác phẩm.

3- Xác minh mục đích của công việc

Họ đưa ra lý do về lý do hoặc động cơ khiến nhà văn phát triển cuốn sách, cũng như mục đích của nó với nó.

4- Họ chỉ ra các nguồn thông tin

Cho biết các nguồn và tác giả phục vụ như là hỗ trợ cho công việc. Mặc dù điều này là chính xác chi tiết trong thư mục.

5- Cảnh báo về sửa đổi

Một số tác giả sửa đổi phiên bản tác phẩm của họ sau phiên bản, các văn bản giới thiệu cho thấy phần nào đã được sửa đổi và tại sao.

6- Họ cảm ơn các cộng tác viên của công việc

Họ cũng phục vụ để làm nổi bật công việc của những người, mặc dù họ không phải là tác giả trực tiếp, đã giúp thực hiện nó.

7- Tìm cách thông cảm với người đọc

Một trong những tiền đề của các văn bản giới thiệu là phải hấp dẫn và thân thiện để thu hút người đọc chắc chắn.

Cấu trúc của văn bản giới thiệu

Hầu như tất cả các tác phẩm hoặc sách đều có văn bản giới thiệu, chúng được cấu trúc để người đọc có một ý tưởng cơ bản về chủ đề và thúc đẩy họ tiếp tục đọc.

Mặc dù các văn bản giới thiệu có cấu trúc và mục đích chung, chúng có thể được đặt cụ thể với một số tên, chúng có thể là : mở đầu, lời nói đầu, nghiên cứu sơ bộ, trình bày và giới thiệu.

Ý tưởng trung tâm của tất cả chúng là trình bày tóm tắt ngắn gọn về nội dung chính của tác phẩm. Mặc dù các thuật ngữ được trình bày không phải là từ đồng nghĩa, chúng có thể được tính là văn bản giới thiệu. Hầu hết các văn bản giới thiệu có cấu trúc sau:

  • Tiêu đề: là phần bên ngoài và có thể nhìn thấy của cuốn sách. Các tiêu đề đề cập đến nội dung và cố gắng tóm tắt nó.
  • Tóm tắt: tóm tắt là một trong những ví dụ tốt nhất về văn bản giới thiệu, nó viết tắt và chỉ định nội dung của tác phẩm. Tóm tắt không thể được sử dụng để giải thích, phân tích hoặc phê bình tác phẩm hoặc nhà văn. Các nhà xuất bản thường yêu cầu tóm tắt không dài lắm, họ ước tính từ một đến hai đoạn cho cùng một đoạn.
  • Tóm tắt: tóm tắt là tóm tắt tương tự nhưng bằng tiếng Anh. Bản tóm tắt được dịch sang tiếng Anh để những người thuộc ngôn ngữ đó có thể thấy cuốn sách nói về điều gì và, nếu quan tâm, hãy dùng đến một bản dịch.
  • Tận tâm: không bắt buộc. Nhưng nếu tác giả muốn đặt nó, anh ta có thể vào trang theo tiêu đề. Các phần trích thường bao gồm các dòng ngắn và đi bên phải. Họ được hướng đến mọi người, các tổ chức và những người mà tác giả cho là thích hợp.

Các loại văn bản giới thiệu

Lời nói đầu

Nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp "pro" có nghĩa là "trước" và "logo " có nghĩa là "diễn ngôn". Đó là một lưu ý luôn luôn ở phần đầu của tác phẩm, phần mở đầu có thể được đăng ký theo các thể loại khác nhau, bao gồm cả văn học hoặc báo chí. Lý tưởng của phần mở đầu là tạo điều kiện cho sự hiểu biết về văn bản

Hầu hết thời gian họ được thuật lại bởi tác giả của tác phẩm để giải thích những gì dưới cái nhìn của ông là nội dung cơ bản. Những lần khác, những lời mở đầu được viết bởi những người nổi tiếng, người tán thành tác phẩm, đây là biểu tượng của sự công nhận của các nhà văn.

Trình bày

Đây là một trong những cách để hiển thị thông tin dựa trên dữ liệu và kết quả nghiên cứu. Bài thuyết trình được đề cập rõ ràng đến người đọc và thường có mục tiêu cống hiến và cảm ơn bên thứ ba.

Các bài thuyết trình thường hiển thị thông tin về cách thức cuốn sách được thực hiện, cũng như lý do của cuốn sách và nó hữu ích như thế nào đối với người đọc.

Giới thiệu

Trong phần giới thiệu, phạm vi của tác phẩm được mô tả và một bản tóm tắt ngắn gọn về nó được đưa ra. Một số giới thiệu cho thấy tiền đề là quan trọng.

Tại thời điểm đọc phần giới thiệu, người đọc định cấu hình chủ đề theo lời của Paul Ricoeur. Các giới thiệu xuất hiện trong tất cả các công trình nghiên cứu và sách, trong tất cả các hình thức của văn bản giới thiệu, đây là những văn bản thường xuyên nhất.

Lời nói đầu

Trong lời nói đầu, tác giả thường chỉ ra ý định và mục tiêu của mình với nội dung của tác phẩm. Các tác giả khác, đặc biệt là các thể loại văn học, sử dụng chúng để giới thiệu tiểu thuyết thuật lại một đoạn nội dung của nó như một phần của cốt truyện.

Mục đích của các văn bản giới thiệu

Như đã rõ ràng, các văn bản giới thiệu nhằm cung cấp cho người đọc ánh sáng về tác phẩm. Đó là cơ hội đầu tiên mà tác giả phải nắm bắt được sự quan tâm của người đọc và bảo vệ công đức của nó.

Nhiều lời mở đầu cung cấp manh mối cho việc giải thích chính xác của công việc. Các phác thảo ngắn gọn được thực hiện phải rõ ràng, ngắn gọn, hùng hồn và hấp dẫn nếu nó là văn học.

Cuối cùng, họ đưa ra một tài khoản về quỹ đạo và giá trị của tác giả của tác phẩm để củng cố trong tâm trí người đọc rằng bất cứ ai viết là một người có kinh nghiệm và nhờ vào nền tảng của mình, đọc lời hứa.