5 ngành triết học là gì?

Các nhánh nổi bật nhất của triết học là năm: siêu hình học, nhận thức luận, chính trị, đạo đức và thẩm mỹ. Tất cả đều có liên quan đến nhau.

Từ triết học có nghĩa đen là "tình yêu khôn ngoan"; Đó là nghiên cứu về kiến ​​thức, hay "suy nghĩ về suy nghĩ", mặc dù bề rộng của những gì nó bao trùm trong các nhánh khác nhau của nó là rộng lớn.

Các cuộc điều tra có hệ thống đầu tiên của loài người được thực hiện trong khuôn khổ thần thoại hoặc tôn giáo. Đó là một triết lý với các nhánh cách nhau không xa, chủ yếu dựa trên niềm tin, sức mạnh siêu nhiên và truyền thống thiêng liêng.

Ở Hy Lạp cổ đại, thuật ngữ "triết học" có nghĩa là tự mình tìm kiếm tri thức và bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức, bao gồm nghệ thuật, khoa học và tôn giáo. Đó là những nhánh chính của ngành học này vào thời điểm đó.

Triết học dựa trên quá trình phản ánh, thay vì xác minh theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, các phương pháp được sử dụng có thể tương tự như các phương pháp khoa học tự nhiên. Tùy thuộc vào nhánh triết học đang được đối xử, các tiêu chuẩn khác nhau được áp dụng.

Tại gốc là siêu hình học, nghiên cứu về sự tồn tại và bản chất của sự tồn tại. Liên quan chặt chẽ là nhận thức luận, nghiên cứu kiến ​​thức và làm thế nào chúng ta biết thực tế và sự tồn tại. Phụ thuộc vào nhận thức luận là đạo đức, nghiên cứu về cách con người nên hành động.

Một tập hợp con của đạo đức là chính trị: nghiên cứu về cách đàn ông nên tương tác trong một xã hội phù hợp và những gì phù hợp. Thẩm mỹ, nghiên cứu về nghệ thuật và ý nghĩa của cuộc sống, hơi tách biệt, nhưng nó cũng phụ thuộc vào siêu hình học, nhận thức luận và đạo đức.

Bạn cũng có thể quan tâm đến 14 dòng triết học quan trọng nhất và đại diện của họ.

Các nhánh chính của triết học

1- Siêu hình học

Nó là nhánh của triết học chịu trách nhiệm nghiên cứu về sự tồn tại. Nó là nền tảng của một thế giới quan. Trả lời câu hỏi "Cái gì vậy?" Nó bao gồm mọi thứ tồn tại, cũng như bản chất của sự tồn tại. Nó nói nếu thế giới là có thật hoặc chỉ là một ảo ảnh. Đó là một tầm nhìn cơ bản của thế giới bao quanh chúng ta.

Tại sao siêu hình học lại quan trọng?

Siêu hình học là nền tảng của triết học. Nếu không có lời giải thích hoặc giải thích về thế giới xung quanh bạn, bạn sẽ bất lực để đối phó với thực tế. Bạn không thể nuôi hoặc hành động để giữ gìn sự sống.

Mức độ mà thế giới quan siêu hình là chính xác là mức độ mà người ta có thể hiểu thế giới và hành động tương ứng. Không có nền tảng vững chắc này, tất cả các kiến ​​thức trở thành nghi ngờ. Bất kỳ khiếm khuyết trong tầm nhìn của thực tế sẽ làm cho nó khó sống hơn.

Các yếu tố chính của siêu hình học hợp lý là gì?

Thực tế là tuyệt đối. Nó có một bản chất cụ thể độc lập với suy nghĩ hoặc cảm xúc. Thế giới là có thật. Nó có một đặc tính cụ thể và phải phù hợp với bản chất đó. Một quan điểm siêu hình thích hợp về thế giới nên nhằm mục đích hiểu chính xác thực tế.

Thế giới vật chất tồn tại và mỗi thực thể có một bản chất cụ thể. Hành động phù hợp với bản chất đó. Khi các thực thể khác nhau tương tác, họ làm như vậy theo bản chất của cả hai. Mỗi hành động có một nguyên nhân và một tác động. Nhân quả là phương tiện thay đổi xảy ra, nhưng thay đổi xảy ra thông qua một bản chất cụ thể.

2- Nhận thức luận

Nhận thức luận là nghiên cứu về phương pháp thu nhận kiến ​​thức. Trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để chúng ta biết?" Nó bao gồm bản chất của các khái niệm, việc xây dựng các khái niệm, tính hợp lệ của các giác quan và lý luận logic.

Nó cũng chăm sóc những suy nghĩ, ý tưởng, ký ức, cảm xúc và tất cả những thứ tinh thần. Nó đề cập đến cách tâm trí liên quan đến thực tế và liệu những mối quan hệ này là hợp lệ hay không hợp lệ.

Tại sao nhận thức luận lại quan trọng?

Nhận thức luận là sự giải thích về cách người ta nghĩ. Cần phải xác định đúng sai, xác định một phương pháp đánh giá thích hợp. Nó là cần thiết để sử dụng và có được kiến ​​thức về thế giới xung quanh bạn.

Không có nhận thức luận, bạn không thể nghĩ được. Cụ thể hơn, sẽ không có lý do nào để tin rằng suy nghĩ là hữu ích hay chính xác, trái ngược với những hình ảnh ngẫu nhiên lóe lên trong tâm trí.

Với một nhận thức luận không chính xác, sự thật không thể phân biệt được với lỗi. Hậu quả là rõ ràng.

Mức độ nhận thức luận là chính xác là mức độ mà thực tế có thể được hiểu, và mức độ mà kiến ​​thức có thể được sử dụng để thúc đẩy cuộc sống và mục tiêu. Khiếm khuyết trong nhận thức luận sẽ làm cho việc đạt được bất cứ điều gì khó khăn hơn.

Các yếu tố chính của một nhận thức luận đầy đủ là gì?

Các giác quan là hợp lệ, và chúng là cách duy nhất để có được thông tin về thế giới. Lý do là phương pháp thu nhận kiến ​​thức và hiểu biết. Logic là phương pháp duy trì tính nhất quán trong bộ kiến ​​thức.

Tính khách quan là phương tiện liên kết kiến ​​thức với thực tế để xác định tính hợp lệ của nó. Các khái niệm là tóm tắt của các chi tiết cụ thể của thực tế hoặc trừu tượng khác. Một nhận thức luận thích hợp là một nhận thức luận hợp lý.

3- Chính sách

Chính trị là đạo đức được áp dụng cho một nhóm người.

Tại sao chính trị quan trọng?

Chính sách nói rằng một xã hội nên được thành lập như thế nào và hành động như thế nào trong đó.

Một chính sách hợp lý là gì?

Yêu cầu của một hệ thống chính trị là các cá nhân trong hệ thống đó có thể hoạt động đầy đủ theo bản chất của họ. Nếu đó không phải là trường hợp, họ sẽ nổi dậy, như ở Nga Sa hoàng, hoặc hệ thống cuối cùng sẽ sụp đổ, như ở nước Nga cộng sản.

Lý trí là phương tiện sinh tồn chính của con người. Một con người không thể tồn tại trong một môi trường mà lý trí không hiệu quả, và sẽ phát triển mạnh hoặc chết đói ở một mức độ tương xứng với hiệu quả của lý trí. Điều này có nghĩa là mục tiêu chính của một hệ thống chính trị phải là sự bảo tồn và trao quyền cho khoa lý luận.

Lý do không hoạt động dưới sự cưỡng bức. Một người đàn ông có thể bị buộc phải hành động ở điểm vũ khí, nhưng anh ta không thể bị buộc phải suy nghĩ. Theo cùng một cách, trong một môi trường mà điều đó làm cho nó đúng, lý trí không thể hoạt động được vì những thành quả của sự hợp lý không thể được hưởng.

Một hệ thống chính trị đạo đức phải cấm cưỡng chế. Hoặc, nói một cách khác, một hệ thống chính trị đạo đức phải cấm việc bắt đầu sử dụng vũ lực, vì sự trả thù phải công bằng.

Điều này có nghĩa là phải có một số cách để ngăn chặn một người giết, đe dọa hoặc đánh người khác. Điều này đạt được bằng cách trao cho chính phủ độc quyền về lực lượng trả đũa và luật khách quan.

4- Đạo đức

Đạo đức là một nhánh của nghiên cứu liên quan đến quá trình hành động thích hợp cho con người là gì. Trả lời câu hỏi: "Tôi nên làm gì?" Đó là nghiên cứu về thiện và ác trong nỗ lực của con người.

Ở cấp độ cơ bản hơn, đó là phương pháp mà các giá trị được phân loại và tuân theo. Có phải hạnh phúc được tìm kiếm, hay là một nguyên nhân lớn hơn bị hy sinh? Đó có phải là nền tảng của đạo đức dựa trên Kinh Thánh, dựa trên bản chất của chính con người, hoặc dựa trên một trong hai?

Tại sao đạo đức quan trọng?

Đạo đức là một yêu cầu cho cuộc sống của con người. Nó là phương tiện để quyết định một quá trình hành động. Không có nó, các hành động sẽ là ngẫu nhiên và vô mục đích. Sẽ không có cách nào để hướng tới một mục tiêu bởi vì sẽ không có cách nào để lựa chọn giữa một số lượng mục tiêu không giới hạn. Ngay cả với một tiêu chuẩn đạo đức, người ta có thể không thể theo đuổi các mục tiêu với khả năng thành công.

Trong phạm vi mà một tiêu chuẩn đạo đức hợp lý được thông qua, các mục tiêu và hành động có thể được tổ chức chính xác để đạt được các giá trị quan trọng nhất. Bất kỳ khiếm khuyết trong đạo đức sẽ làm giảm khả năng thành công với những nỗ lực.

Các yếu tố chính của đạo đức phù hợp là gì?

Một nền tảng đầy đủ về đạo đức đòi hỏi một tiêu chuẩn về giá trị mà tất cả các mục tiêu và hành động có thể được so sánh. Tiêu chuẩn này là chính cuộc sống và hạnh phúc làm cho nó có thể sống được.

Đây là tiêu chuẩn cuối cùng của giá trị, mục tiêu mà một người đàn ông đạo đức phải luôn hướng tới. Nó đạt được bằng cách kiểm tra bản chất của con người, và sự thừa nhận nhu cầu đặc biệt của anh ta.

Một hệ thống đạo đức phải bao gồm không chỉ trong các tình huống khẩn cấp, mà trong các quyết định hàng ngày được đưa ra liên tục.

Nó phải bao gồm các mối quan hệ với những người khác, và nhận ra tầm quan trọng của họ không chỉ đối với sự sống còn về thể xác, mà còn đối với hạnh phúc và hạnh phúc. Phải thừa nhận rằng cuộc sống là một kết thúc trong chính họ và sự hy sinh đó không chỉ không cần thiết, mà còn hủy hoại.

5- Thẩm mỹ

Thẩm mỹ là nghiên cứu về nghệ thuật, cũng như mục đích đằng sau nó. Liệu nghệ thuật bao gồm âm nhạc, văn học và hội họa? Hay nó bao gồm một giải pháp kỹ thuật tốt, hay một hoàng hôn tuyệt đẹp?

Đây là những câu hỏi chỉ ra trong thẩm mỹ. Ông cũng nghiên cứu các phương pháp đánh giá nghệ thuật, và cho phép đánh giá nghệ thuật. Là nghệ thuật trong mắt khán giả? Có bất cứ điều gì thu hút bạn phù hợp dưới chiếc ô của nghệ thuật? Hay nó có một tính chất cụ thể? Nó có đáp ứng một mục tiêu?

Đôi khi thẩm mỹ được coi là một phần của một phạm trù triết học lớn hơn gọi là tiên đề. Axiology là một lĩnh vực triết học nghiên cứu các giá trị và đánh giá giá trị. Nếu ai đó chi hàng triệu đô la cho một bức tranh hoặc nói rằng một tác phẩm điêu khắc là vô giá, thì người đó đang đưa ra một phán đoán tiên đề.

Như trong các quyết định đạo đức, thẩm mỹ cố gắng xác định các nguyên tắc làm cho một thứ có giá trị hơn một thứ khác. Về bản chất, thẩm mỹ hỏi những gì có giá trị trong cuộc sống, những gì có giá trị ngoài sự tồn tại đơn thuần và đặc biệt, nghệ thuật và vẻ đẹp được định nghĩa như thế nào.

Ý tưởng về giá trị thẩm mỹ thực sự là những đánh giá về nghệ thuật, vẻ đẹp và hương vị tốt. Không phải ngẫu nhiên mà từ "vị" đề cập đến một trong năm giác quan, bởi vì tính thẩm mỹ dựa trên sự nhạy cảm của các giác quan để đưa ra phán đoán và quyết định về nghệ thuật và vẻ đẹp.

Tại sao thẩm mỹ lại quan trọng?

Nghệ thuật đã tồn tại trong suốt lịch sử loài người được ghi lại. Nó là duy nhất cho con người vì cách suy nghĩ độc đáo. Tầm quan trọng của nó dựa trên bản chất này, đặc biệt, dựa trên năng lực của con người để trừu tượng. Nghệ thuật là một công cụ ít được hiểu của con người để mang lại ý nghĩa cho khái niệm trừu tượng.

Tính thẩm mỹ rất quan trọng vì nó đi sâu vào lý do tại sao nghệ thuật luôn tồn tại, nhu cầu cháy bỏng của nhân loại qua nhiều thế kỷ nhìn thế giới theo một cách khác biệt và rõ ràng.

Ngoài ra, nó đánh giá nghệ thuật theo mức độ của cuộc sống con người, và nếu nó đáp ứng công việc thỏa mãn nhu cầu trí tuệ của con người, hoặc nếu nó có xu hướng làm hỏng hoặc làm xấu đi những nhu cầu đó.

Các yếu tố chính của một thẩm mỹ đầy đủ là gì?

Nghệ thuật là một giải trí chọn lọc của thực tế. Mục đích của nó là chỉ định một sự trừu tượng để mang lại một ý tưởng hoặc cảm xúc trong tầm tay của người quan sát.

Đó là một trò giải trí có chọn lọc, với quá trình lựa chọn tùy thuộc vào các đánh giá giá trị của người sáng tạo. Những đánh giá giá trị này có thể được quan sát và đánh giá thông qua lĩnh vực đạo đức.