Quốc tịch dân chủ: đặc điểm và ví dụ

Quyền công dân dân chủ bao gồm sự tham gia của công dân đó, trong phạm vi chính trị, mà tất cả các cá nhân tạo nên một cộng đồng hoặc một quốc gia có quyền đóng góp cho sự phát triển của phúc lợi chung.

Quyền công dân và dân chủ là hai khái niệm mà hiện nay, tạo nên trung tâm của tư tưởng chính trị; Vì lý do này, chúng được liên kết chặt chẽ. Có tính đến lẽ thường, có thể khẳng định rằng nếu không có sự tồn tại của nền dân chủ, thì sự tồn tại của quyền công dân cũng không thể xảy ra.

Thật phức tạp đối với những người sành sỏi khi định nghĩa khái niệm quyền công dân, vì nó dựa trên các sự kiện lịch sử khác nhau được phát triển trong suốt sự tồn tại của nhân loại. Ngoài ra, cần nhớ rằng khái niệm này có thể có các biến thể tùy thuộc vào truyền thống và phong tục chính trị của mỗi quốc gia.

Như một khái niệm, quyền công dân đã bị lãng quên trong nhiều thập kỷ; Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 20, sự quan tâm đến yếu tố này bắt đầu xuất hiện trở lại.

Điều này xảy ra như là một phản ứng với những thay đổi lớn đang được trải nghiệm trên khắp thế giới, chẳng hạn như sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội thực sự, cũng như sự xuất hiện của chủ nghĩa tân cổ điển như một đề xuất mới cho toàn cầu hóa.

Tương tự, công dân kết hợp các yếu tố phổ quát, chẳng hạn như tìm kiếm bản sắc tập thể và tiếp cận công lý. Vì lý do này, quyền công dân dân chủ tìm cách bảo vệ các quyền cá nhân và tập thể của một xã hội thông qua việc đưa hoặc tham gia của công dân vào các hoạt động chính trị khác nhau do Nhà nước điều hành.

Lịch sử công dân và dân chủ

Quốc tịch

Trước khi có quốc tịch, khái niệm quốc tịch lần đầu tiên được phát huy; Khái niệm này ngay lập tức đề cập đến ý thức thuộc về mỗi cá nhân được sinh ra ở một nơi cụ thể cần.

Điều này có nghĩa là các yếu tố như quốc tịch, giá trị quốc gia và ý thức thuộc về nhau, là những gì cho phép phát triển quốc tịch dân chủ.

Nguồn gốc của quyền công dân - như một khái niệm và như một thực tế lịch sử - bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, đặc biệt từ thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. C., thời điểm mà mô hình chính phủ dân chủ đầu tiên nảy sinh.

Điều này mang theo phát minh của polis, cho phép phân định các vùng lãnh thổ trong các cộng đồng nhỏ và đưa ra quan niệm của cá nhân là một công dân.

Nhờ vậy, một sự chuyển đổi mạnh mẽ đã bắt đầu diễn ra trong các cấu trúc xã hội và kinh tế của các xã hội cổ đại.

Sau đó, các quý tộc đã mất một phần quyền lực của họ, bởi vì họ bắt đầu bị thay thế bởi những công dân mới, những người làm giàu bằng công việc nông nghiệp.

Dân chủ

Đối với nền dân chủ, điều này cũng phát sinh trong thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. C. Từ nguyên của từ này có nghĩa là "chính phủ của nhân dân", chỉ ra rằng đó là một chính phủ được kiểm soát và lãnh đạo bởi người dân.

Vào thời điểm đó, chính phủ đó được thành lập bằng cách thực hiện bỏ phiếu; tuy nhiên, chỉ những người được coi là công dân mới có thể thực hiện quyền đó, trong đó ngụ ý loại trừ trẻ em, phụ nữ và nô lệ. Điều này đã thay đổi qua nhiều thập kỷ.

Các tính năng

Trách nhiệm công dân

Thực hiện các quyền của một công dân dân chủ ngụ ý rằng người ta phải hành động có trách nhiệm; Do đó, công dân phải tham gia tìm kiếm và hiểu biết về lợi ích tập thể.

Ngoài ra, các công dân dân chủ phải đảm bảo tuân thủ cả cá nhân và tập thể với một số mục tiêu cơ bản góp phần vào sự phát triển của xã hội. Ví dụ, các cá nhân phải đảm bảo giáo dục của chính họ và của con cái họ.

Quyền bầu cử

Một trong những yếu tố cơ bản đặc trưng cho quyền công dân dân chủ là công dân dân chủ phải thực hiện quyền bầu cử ở độ tuổi chiếm đa số (có thể thay đổi tùy theo luật pháp của mỗi quốc gia).

Họ cũng có quyền tham gia vào các vấn đề chính trị của Nhà nước và có thể ứng cử vào các vị trí được bầu phổ biến.

Thành lập các cuộc đối thoại

Một công dân dân chủ lý tưởng cũng được đặc trưng bằng cách cho phép đối thoại, tạo ra một không gian trong đó khoan dung được phát triển nhưng cũng cho phép thực hiện một cuộc tranh luận số nhiều.

Trong trường hợp này, cuộc đối thoại cho phép các hành động chung cần thiết được thực hiện góp phần cải thiện tập thể. Đổi lại, những công dân gương mẫu phải thể hiện sự tôn trọng ý kiến ​​của người khác. Một công dân dân chủ được thực thi một cách khôn ngoan củng cố các giá trị quốc gia và thể hiện phẩm giá của mỗi cá nhân.

Cuối cùng, quyền công dân dân chủ hiện nay quy định rằng tất cả các cá nhân tạo nên một quốc gia hoặc một khu vực đều có sự bình đẳng hợp pháp, điều này chứng minh rằng không có sự phân biệt giữa chủng tộc, giới tính hay liên kết.

Thông qua dân chủ, trong thời đại của chúng ta, mọi công dân phải bình đẳng trước mắt pháp luật và có quyền tham gia lành mạnh vào bất kỳ hoạt động hoặc đề xuất chính trị nào thuộc về Nhà nước. Tất nhiên, các điều kiện của sự tham gia này sẽ phụ thuộc vào truyền thống của mỗi quốc gia.

Ví dụ

Một ví dụ chính xác về quyền công dân dân chủ có thể được tìm thấy khi ngày bầu cử được tiến hành một cách sạch sẽ và có trật tự, do đó cho phép mỗi công dân lựa chọn ứng cử viên mà họ lựa chọn, mà không sợ bày tỏ khuynh hướng chính trị.

Một ví dụ khác về quyền công dân dân chủ xảy ra khi bất kỳ công dân nào thực hiện quyền tự do ngôn luận, luôn duy trì các giá trị khoan dung và tôn trọng ý kiến ​​của người khác.

Ở bất kỳ quốc gia nào, quyền công dân dân chủ có thể gặp nguy hiểm nếu Nhà nước thiết lập kiểm duyệt đối với những người không đồng ý với các khuynh hướng chính trị như nhau.

Cuối cùng, có quyền công dân dân chủ ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào mà lợi ích của công dân được Nhà nước và bất kỳ tổ chức nào chỉ huy. Nếu Nhà nước vi phạm hoặc không tôn trọng quyền của công dân, thì dân chủ đã bị vi phạm không thể chối cãi.